Роль кіно в соціально-культурному житті колгоспного селянства в перше післявоєнне десятиріччя (1944–1954 рр.).

Автор(и)

  • B. Romanyuk Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2019.1.25

Ключові слова:

село, культура, кіно, молодь, селянство, дозвілля, глядач, масовість

Анотація

У статті показано значення та соціально-культурний вплив кіно на колгоспне селянство. На основі сучасної історіографії та архівних документів розглянуто важливий вид дозвілля сільського населення, яким було кіно. З’ясовано, що протягом досліджуваного періоду рівень кінообслуговування колгоспників був дуже низьким. За визнанням сільських кіноглядачів головним недоліком у роботі кіномережі був великий розрив між часом виходу кінофільму на екрани у місті та демонстрацією його на селі. Гострою залишалася проблема забезпечення сільських населених пунктів якісною кіноапаратурою. Установлено, що на процес кінообслуговування селянства негативно впливала відсутність попередньої реклами фільмів. Акцентується на недостатній матеріально-технічній базі кіномережі, відсутності в багатьох селах приміщень, незадовільному репертуарі.

Кінообслуговування сіл не було налагодженим, бракувало пересувок, спецтранспорту, пального. Автором виділено чималу кількість сільських населених пунктів, жителі яких, як і раніше, взагалі не дивилися фільмів. Не все благополучно було і з якістю кінообслуговування. Нові фільми потрапляли на село з великим запізненням. У статті наведено приклади і позитивного, і негативного становища з кінозабезпеченням жителів сільської місцевості. Привернуто увагу до суттєвого занижування ролі українського кінематографа. Автор дійшов висновку, що вирішення цих проблем спрямовувалося у бік посилення адміністрування. Незважаючи на деякі успіхи, кризова ситуація продовжується в системі сільського кіноперегляду. Посилювалася байдужість до культурних потреб колгоспників, зокрема до розвитку мережі сільського кінопрокату.

Біографія автора

B. Romanyuk, Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова

аспірант кафедри історії та етнополітики

Посилання

Докладные записки отдела художественной литературы и искусства, ЦК, обкомов КП(б) Украины и Министерства кинематографии УССР – о кинообслуживании населения, о работе киностудий, кинотеатров и др. 1949. ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 30. Спр. 2777. 205 арк.

Документы о работе детских кинотеатров в республике, о кинообслуживании сельского населения Украины в период посевных компаний, о подготовке кадров – работников кинематографии УССР для западных областей Украины за 1946 год. ЦДАВО України. Ф. 4733. Оп. 1. Спр. 73. 1245 арк.

Історія Української РСР: у 8 т., 10 кн. Т. 7. Київ: Наукова думка, 1977. 536 с.

Мічуда В. Побут і дозвілля сільського населення України в повоєнний період (1945–1953 рр.): дис. … канд. істор. наук. Переяслав-Хмельницький, 2009. 235 с.

Народна освіта, наука і культура в Українській РСР. Статистичний збірник. Київ: Статистика, 1973. 316 с.

Народне господарство в Української РСР в 1959 році. Статистичний щорічник. Київ: Державне статистичне видавництво, 1960. 731 с.

Ревенко В. Побут та дозвілля сільського населення Південної України в повоєнний період (1945–1955 рр.): дис. … канд. істор. наук. Миколаїв, 2013. 250 с.

Рибак І. Соціально-побутова інфраструктура українського села 1921–1991 рр. Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000. 304 с.

Рибак І. Соціальна інфраструктура українського села: зміни, труднощі, проблеми (20 – поч. 90-х рр. ХХ ст.). Київ: Рідний край, 1997. 165 с.

Романюк І. Українське село в 50-ті – першій половині 60-х рр. ХХ століття. Вінниця: Книга-Вега, 2005. 256 с.

Світлові газети в колгоспах. Колгоспник України. 1948. № 2. С. 4.

Стенограммы заседаний коллегии Министерства кинематографии УССР о выполнении постановления ЦК КП(б)У по улучшению кинообслуживания сельского населения. 1946. ЦДАВО Украины. Ф. 4733. Оп. 1. Спр. 82. 157 арк.

Стенограми нарад начальників обласних управлінь культури 1953 р. ЦДАВО України. Ф. 5116. Оп. 1. Спр. 12. 247 арк.

Терещенко Т. Соціально-побутова сфера села центральних областей України в період відбудови (1943–1950 рр.): дис. … канд. істор. наук. Черкаси, 2007. 249 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії