Радянські історики про аграрну політику Директорії Української народної республіки 1918 – 1920 рр.

Автор(и)

  • O. Zhytkov

Ключові слова:

Директорія, аграрна політика, селянське господарство, повстанський рух, радянська історіографія

Анотація

У статті висвітлено проблеми потрактування земельної політики Директорії Української Народної Республіки 1918 – 1920 рр. у працях радянських істориків. Акцентується увага на методологічних основах досліджень українських учених та їх практичному значенні.

Посилання

Капелюшний В. П. Здобута і втрачена державність. Історіографічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917 – 1921 рр.). – К., 2003. – С. 264.

Стопчак М. Утворення і діяльність Директорії Української Народної Республіки (1918 – 1920 р.). Історіографічний нарис / М. Стопчак. – Вінниця, 2010. – С. 282.

Рибалка І. К. Аграрні перетворення на Україні в період громадянської війни (1919 р.) / І. К. Рибалка. – Х., 1967. – С. 6 – 7; Ксензенко М. І. Завершення революційних земельних перетворень на Харківщині / М. І. Ксензенко. – Х., 1968. – С. 5 – 11.

Лях Р. Д. Розв’язання аграрного питання на Україні (1917 – 1923 рр.) / Р. Д. Лях. – Київ – Донецьк, 1975. – С. 4 – 5; Теличук П. П. Економічні основи аграрної революції на Україні / П. П. Теличук. – К., 1973. – С. 6 – 7; Хміль І. В. Трудове селянство України в боротьбі за владу Рад / І. В. Хміль. – К., 1975. – С. 4 – 8.

Лях Р. Д. Розв’язання аграрного питання на Україні (1917 – 1923 рр.) / Р. Д. Лях. – Київ – Донецьк, 1975. – С. 4.

Стопчак М. В. Аграрна політика Директорії УНР (Історіографія проблеми) / М. В. Стопчак // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Серія : Історія. – Вінниця, 2005. – Вип. 9. – С. 333 – 344; Його ж. Аграрна політика директорії УНР у повоєнній українській історіографії / М. В. Стопчак // Записки історичного факультету Одеського національного університету. – Одеса, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2006. – Вип. XVII. – С. 351 – 373; Його ж. Соціально- економічна політика Директорії УНР : до історіографії проблеми / М. В. Стопчак // Історичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 13 – 22.

Стопчак М. Утворення і діяльність Директорії Української Народної Республіки (1918 – 1920 р.) / М. Стопчак – Вінниця, 2010. – С. 282 – 283.

Там само. – С. 283.

Ковальова Н. А. Аграрна політика українських національних урядів (1917 – 1921 рр.): дис. канд. … історичних наук : 07.00.01 / Наталія Анатоліївна Ковальова; – Дніпропетровський державний університет. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 12.

Васковський Р. Ю. Діяльність Директорії УНР (листопад 1918 р. – квітень 1919 р.) : автореф. дис. канд. … історичних наук : 07.00.01. / Ростислав Юрійович Васковський; Дніпропетровський державний університет. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 7.

Салата Г. В. Аграрна політика українських національних урядів (1917 – 1920 рр.) : Історіографія : дис. … канд. іст. наук :07.00.06 / Галина Володимирівна Салата; Київський Славістичний університет. – К., 2010. – С. 124.

Мальт М. Деникинщина и крестьянство / М. Мальт. // Пролетарская революция. – 1924. – № 4; Антонов-Овсієнко В. В боротьбі проти Директорії // Літопис революції. – 1929. – №№ 4 – 6; 1930. – №№. 1 – 5; Він же. Записки о гражданской войне. – Т.3 – 4. – М.; Л., 1932; 1933; Ейдеман Р., Какурін Н. Громадянська війна на Україні. – Харків, 1928.

Мещеряков В. Н. Национализация и социализация земли. – М., 1918; Його ж. О сельскохозяйственных комунах. – Одесса, 1918; Мануїльський Д. З. Що дає новий земельний закон селянству? – Катеринослав, 1920; Петровський Г. І. Незаможники і середняки в десятирічній боротьбі за соціалізм. – Харків, 1927; Шлихтер А. Борьба за хлеб на Украине в 1919 году / А. Шлихтер // Літопис революції. – 1928. – № 2 (29). – С. 96 – 135.

Качинський В. Земельная политика соввласти на Украине в 1919 г. // Літопис революції. – 1929. – № 1 (34). – С. 11.

Каган С. Аграрная революция на Киевщине. К вопросу о социальных и политических процесах на селе. – К.,1923. – С. 8, 15.

Там само. – С. 7 – 8.

Клунний Г. В боротьбі за селянство. Земельне законодавство контр-революційних урядів за час революції на Україні. – Харків, 1926.

Розен С. Г. Клунний В боротьбі за селянство. Земельне законодавство контр- революційних урядів за час революції на Україні. – Харків, 1926. – С. 224.

Клунний Г. В боротьбі за селянство. Земельне законодавство контр-революційних урядів за час революції на Україні. – Харків, 1926. – С. 30.

Там само. – С. 31.

Там само. – С. 33.

Див. Кондуфор Ю. Ю. Робітничі продовольчі загони на Україні в 1919 році. –Х., 1959; Шевченко И. И. Коммунистическая партия Украины в борьбе за укрепление союза рабочих и крестьян, 1919 – 1920. – К.,1968.

Кулик І. Боротьба робітників і селян за встановлення і зміцнення Радянської влади на Україні (1917 – 1920 рр.) / І. Кулик. – К., 1947. – C. 18.

Лихолат А. В. Разгром буржуазно-националистической Директории на Украине / А. В. Лихолат. – М., 1949. – С. 59 – 60.

Див. Клунний Г. В боротьбі за селянство. Земельне законодавство контр- революційних урядів за час революції на Україні. – Харків, 1926. – С. 125 – 130.

Cупруненко М. Україна в період іноземної воєнної інтервенції і громадянської війни / М. Cупруненко. – К., 1951. – С. 96.

Рибалка І. К. Аграрні перетворення на Україні в період громадянської війни (1919 р.) / І. К. Рибалка. – Харків, 1967. – С. 187.

Там само. – С. 145 – 146.

Супруненко Н. И. Очерки истории гражданской войны и иностранной военной интервенции на Украине / Н. И. Супруненко. – М., 1966. – С. 199.

Ксензенко Н. И. Революционные аграрные преобразования на Украине / Н. И. Ксензенко. – Харьков, 1980. – С. 4.

Історіографічні дослідження в Українській РСР. – Вип. I : [зб. ст.]. – К., 1968. – С. 3.

Див. Березовчук М. Д. Комбіди і комнезами України в історіографії / М. Д. Березовчук // Український історичний журнал. – 1976. – № 1. – С. 137 – 143.

Див. Українська РСР в період громадянської війни 1917 – 1920: В 3 т. / ред. Ю. Ю. Кондуфор. – Т. 2. – К.,1970. – С. 237 – 239.

Лях Р. Д. Розв’язання аграрного питання на Україні (1917 – 1923 рр.) / Р. Д. Лях. – Київ – Донецьк, 1975; Хміль І. В. Трудове селянство України в боротьбі за владу Рад / І. В. Хміль. – К., 1975; Ксензенко Н. И. Революционные аграрные преобразования на Украине / Н. И. Ксензенко. – Харьков, 1980.

Див. Стопчак М. В. Аграрна політика директорії УНР у повоєнній українській історіографії / М. В. Стопчак // Записки історичного факультету Одеського національного університету. – Одеса, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2006. – Вип. XVII. – С. 356.

Капелюшний В. П. Здобута і втрачена державність. Історіографічний нарис української державності доби національно-визвольних змагань (1917 – 1921 рр.). – К., 2003. – С. 263.

Стопчак М. В. Аграрна політика директорії УНР у повоєнній українській історіографії / М. В. Стопчак // Записки історичного факультету Одеського національного університету. – Одеса, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2006. – Вип. XVII. – С. 356 – 357.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-28

Номер

Розділ

Археологія, історіографія, джерелознавство