Радянський вимір «Українського історичного журналу»

Автор(и)

  • N. Temirova
  • I. Fedyun

Ключові слова:

«Український історичний журнал», історична наука, КПРС, розвідки, редколегія

Анотація

У статті аналізується тематичне наповнення «Українського історичного журналу» впродовж 50-х – 80-х рр. ХХ ст. На основі аналізу статей, які друкувалися в часописі в зазначений період, подано огляд щодо пріоритетних серед науковців сюжетів для вивчення. Тематичне наповнення журналу змінювалося, згідно із політичною ситуацією в країні, однак коло «класичних» радянських тем було статичним.

Посилання

Капітан Л. І. З історії «Українського історичного журналу» / Л.І.Капітан [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://histans.com/JournALL/journal/1998/1/4.pdf.

Там само.

Від редакційної колегії // Український історичний журнал. – 1957. – № 1. – С. 9

Война О. Д. Про деякі сучасні фальсифікації історії Радянської України в буржуазній історичній літературі / О. Д. Война // Український історичний журнал. – 1957. – № 1. – С. 138.

Там само. – С. 140.

СарбейВ. Г. Невідомі праці О. М. Лазаревського / В. Г. Сарбей // Український історичний журнал. – 1958. – № 5. – С. 170– 174.

Грачев П. И. Новая книга по истории Советской Украины (про «Історію Української РСР») / П. И. Грачев, М. К. Колесник // Український історичний журнал. – 1958. – № 4. – С. 111–113.

Іваненко Я. Археологічні знахідки учнів Бородянщини / Я. Іваненко // Український історичний журнал. – 1958. – № 6. – С. 148–149.

Компан Е. Книга про черноморское казачество / Е. Компан // Український історичний журнал. – 1958. – № 2. – С. 59–62; Брайчевський М. Археологічні дослідження на Україні в роки радянської влади / М. Брайчевський // Український історичний журнал. – 1958. – № 2. – С. 103–107.

Гуржій О. І. Ф. П. Шевченко – головний редактор «Українського історичного журналу» / О. І. Гуржій, Л. І. Капітан [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://histans.com/JournALL/journal/2004/4/7.pdf>

Шевченко Ф. П. Про створення «Вступу до історичної науки» / Ф. П. Шевченко // Український історичний журнал. – 1959. – № 1. – С. 90 – 99.

Єжов В. А. Соціалістичне змагання шахт Донбасу з нафтовиками Азербайджану в 1943 – 1944 рр. / В. А. Єжов // Український історичний журнал. – 1960. – № 3. – С. 125–128.

Лаврін Г. В. З досвіду викладання історії КПРС / Г. В. Лаврін, І. В. Шульга // Український історичний журнал. – 1960. – № 3. – С. 87.

Сарбей В.Г. Пан Оглоблин в ролі фальсифікатора української історіографії / В. Г. Сарбей // Український історичний журнал. – 1960. – № 5. – С. 150.

Там само. – С. 151.

Марченко М. І. Погляди Т. Г. Шевченка на історичне минуле українського народу / М. І. Марченко // Український історичний журнал. – 1961. – № 1. – С. 90–94.

Гуржій О.І. Вказ. праця.

Скаба А. Д. Про створення багатотомної історії УРСР / М. І. Марченко // УІЖ. – 1970. – № 3. – С. 19–24.

Брайчевский М. Ю. Рыбаков Б. А. "Слово о полку Игореве" и егосовременники / М. Ю. Брайчевский // Український історичний журнал. – № 12. – С. 135– 36; Б. І. Яценко «Історична основа «Слова Данила Заточеника» / Б. І. Яценко // Український історичний журнал. – № 3. – С. 162 – 165.

Калакура Я. С. Документи партії – важливе джерело історико-партійних досліджень / Я. С. Калакура // Український історичний журнал. – 1975. – № 12. – С. 126–131; ЧиркоВ. А. Національні відносини в умовах розвинутого соціалізму / В. А. Чирко // Український історичний журнал. – 1976. – № 12. – С. 45–50.

Лихолобова З. Г. Республіканська наукова конференція в Донецьку [присвячена 60- річчю утворення СРСР] / З. Г. Лихолобова, В. М. Шейко // Український історичний журнал. – 1982. – № 12. – С. 145–149; Жихарєв Г. П. Роль партійної організації Донбасу в підвищенні освітнього і технічного рівня робітничої молоді (1928 – 1932 рр.) / Г.П.Жихарєв // Український історичний журнал. – 1981. – № 7. – С. 64–68.

Маковійчук І. М. Перебудова - продовження революційної справи Жовтня / І. М. Маковійчук // Український історичний журнал. – 1987. –№ 12. – С. 5 – 16.

Черній В. А. Зміцнення співдружності робітничого класу СРСР і НРБ (70-ті – перша пол. 80-х рр.) / В. А. Черній // Український історичний журнал. – 1988. – № 12. – С. 47–52.

Рибалка І.К Сталінщина і розселянювання країни / І. К Рибалка // Український історичний журнал. – 1989. – № 11–12. – С. 102 – 107; Горбань Ю. А. Ленінська концепція соціальної і революційної перебудови суспільства / Ю. А. Горбань // Український історичний журнал. – 1989. – № 4. – С. 134–137; Якунін В. К. Формування культу особи Сталіна та історико-партійна наука / В. К. Якунін // Український історичний журнал. – 1989. – № 1. – С. 152–155.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-28

Номер

Розділ

Археологія, історіографія, джерелознавство