Соціально-майновий склад земських службовців півдня України: аналіз матеріалів діловодства департаменту поліції Російської імперії

Автор(и)

  • O. Sarayeva

Ключові слова:

земство, матеріали діловодства, Департамент поліції, Південна Україна

Анотація

Стаття присвячена розгляду інформаційного потенціалу діловодних джерел секретного департаменту поліції Російської імперії, що висвітлюють особливості формування соціального складу земського представництва Півдня України наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. Звіти губернаторів і поліцейських установ, матеріали листування губернаторів і земських управ, протоколи, запити земських установ до місцевих жандармських управлінь щодо з’ясування біографічних даних земських службовців дозволяють простежити особливості формування земського представництва і визначити найважливіші критерії, за якими оцінювались кандидати в земські гласні. Комплексне опрацювання матеріалів діловодства дозволило з’ясувати вплив особистісного фактору на ефективність діяльності земських установ.

Посилання

Обметко О.М. Соціально-економічна діяльність земств в Україні (середина 60-х – 90- років ХІХ ст.): Дис… канд. іст. наук: спец. 07.00.01 / О.М. Обметко. – К., 2002. – 182 с.; Редькіна О.А. Земства Лівобережної та Південної України як органи місцевого самоврядування та осередки ліберального руху в ІІ половині ХІХ – початку ХХ ст.: Дис. … канд. іст. наук: спец. 07.00.01 / О.А. Редькіна. – Запоріжжя, 2002. – 200 с; Гавріш Р.Л. Шкільна діяльність земського самоврядування на Лівобережній Україні в 1895-1919 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.01 / Р.Л. Гавріш. – Полтава, 1998. – 19 с.

Державний архів Російської федерації (далі ДАРФ), ф. 102, оп. 88, спр. 12 (ч. 9), арк. 9-10.

Там само, спр. 13, арк. 12.

Там само, спр. 15, арк. 10.

Там само, спр. 20 (ч. 2), арк. 5.

Там само, спр. 18, арк. 1-1 зв.

Там само, арк. 2.

Там само, спр. 47 (ч. 24), арк. 4.

Там само, арк. 5.

Там само, арк. 6.

Там само, спр. 12 (ч. 23), арк. 21.

Там само, арк. 21 зв.

Там само, спр. 12 (ч. 24), арк. 12.

Там само, спр. 14, арк. 5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-28

Номер

Розділ

Археологія, історіографія, джерелознавство