Проблема русифікації освіти на Донеччині в публіцистичній спадщині Олекси Тихого

Автор(и)

  • N.G. Malyarchyuk

Ключові слова:

Донеччина, русифікація, українська мова, освіта, російська мова

Анотація

У статті проаналізовано публіцистичні праці відомого українського правозахисника Олекси Тихого, написані у 70-ті рр. ХХ ст., в яких він, обгрунтовуючи необхідність відродження української мови і культури на Донеччині, порушує питання негативних наслідків русифікації освіти в регіоні та пропонує шляхи розв’язання цієї проблеми.

Посилання

Овсієнко В. Олекса Тихий. Справжній донецький українець [Електронний ресурс] / В. Овсієнко // Українська правда. Історична правда. – 2013.– 16 серпня. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/articles/2012/02/3/70406/; Тихий В. Мова як доля. Штрихи до портрету Олекси Тихого / В. Тихий // О. Тихий. Мова – народ. – К., 2007. – С. 394-404; Лукьяненко Л. Олекса Тихий [Електронний ресурс] / Л. Лукьяненко. – Режим доступу: http://olexa.org.ua/ukr/memory/ll_i.htm; Тихий В. Слово про батька [Електронний ресурс] / В. Тихий. – Режим доступу: http://olexa.org.ua/ukr/memory/ll_i.htm; Олекса Тихий: у спогадах, роздумах, літературі / [упоряд. В. В. Овсієнко, М. В. Олійник, В. Ф. Півень, Є. Б. Фіалко]. – Донецьк : Донеччина, 2012. – Т. 2. – 368 с.; Тихий Олекса. Не можу більше мовчати / [упоряд. В. Овсієнко, Л.Огнєва, Є.Фіалко, Є. Шаповалов]. – Донецьк: Товариство ім. Олекси Тихого, 2009. – 184 с.; Учитель Олекса Тихий: вибране / [уклад. Л. Огнєва]. – Донецьк, 2009. – 64 с.

Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-1980-х років / Г. Касьянов. – К.: Либідь, 1995. – 224 с.; Алексеева Л. История инакомыслия в СССР/ Л. Алексеева. – Вильнюс-Москва, 1992. – 352 с.; Україна і Росія в історичній ретроспективі / [Гриневич В.А., Даниленко В.М., Кульчицький С.В., Лисенко О.Є.]. – К.: Наук. думка, 2004. – Т. 2. – 531 с.

Тихий О. Роздуми про українську мову та культуру в Донецькій області / О.Тихий // Олекса Тихий: Думки про рідний Донецький край / [упоряд. В. В. Овсієнко, М. В. Олійник, В. Ф. Півень, Є. Б. Фіалко]. – Донецьк : Донеччина, 2012. – Т. 1. – 416 с.;

Тихий О. Думки про рідний донецький край / О. Тихий // Олекса Тихий: Думки про рідний Донецький край / [упоряд. В. В. Овсієнко, М. В. Олійник, В. Ф. Півень, Є.Б. Фіалко]. – Донецьк : Донеччина, 2012. – Т. 1. – 416 с.;

Тихий О. Редакції газети «Радянська освіта» / О. Тихий // Олекса Тихий: Думки про рідний Донецький край / [упоряд. В. В. Овсієнко, М. В. Олійник, В. Ф. Півень, Є. Б. Фіалко]. – Донецьк : Донеччина, 2012. – Т. 1. – 416 с.

Тихий О. Думки про рідний донецький край…– С. 55.

Там само. – С. 52.

Там само.

Тихий О. Редакції газети «Радянська освіта» …– С. 34.

Тихий О. Роздуми про українську мову та культуру…– С. 18.

Тихий О. Редакції газети «Радянська освіта» …– С. 33.

Тихий О. Роздуми про українську мову та культуру …– С. 20-21.

Тихий О. Думки про рідний донецький край …– С. 61.

Тихий О. Роздуми про українську мову та культуру …– С. 26. 15. Тихий О. Редакції газети «Радянська освіта»…– С. 34.

Тихий О. Думки про рідний донецький край…– С. 48-49.

Там само. – С. 49.

Там само. – 48.

Тихий О. Редакції газети «Радянська освіта» …– С. 32.

Тихий О. Роздуми про українську мову та культуру…– С. 22.

Тихий О. Думки про рідний донецький край …– С. 38.

Тихий О. Роздуми про українську мову та культуру …– С. 26.

Там само. – С.23-24.

Тихий О. Редакції газети «Радянська освіта» …– С. 35-36.

Тихий О. Думки про рідний донецький край …– С. 64.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-28

Номер

Розділ

Археологія, історіографія, джерелознавство