Специфіка формування національної моделі місцевого самоврядування в Україні: історичне минуле та сучасні реалії

Автор(и)

  • Y. Koval

Ключові слова:

деконцентрація влади, децентралізація, місцева громада, місцеве самоврядування, самоврядність

Анотація

У статті досліджена специфіка формування національної моделі місцевого самоврядування в Україні крізь призму історії та сучасності. Визначено головні орієнтири трансформації національної моделі місцевого самоврядування в контексті історичного розвитку української державності. Узагальнено науково-практичний досвід дослідження місцевого самоврядування в Україні. Зроблено висновок, що національна модель місцевого самоврядування в Україні ще перебуває у стані свого формування і цей процес відбувається під впливом зовнішніх і внутрішніх загроз української державності.

Посилання

Баймуратов М.О. Місцеве самоврядування в Україні: аксіологічні підходи до формування національної моделі // Південноукраїнський часопис. – 2012. - № 1. – С. 4.

Там само. – С. 7.

Там само. – С. 4.

Бальцій Ю. Проблемні питання визначення системи місцевого самоврядування // Юридичний вісник. – 2010. - № 3. – С. 22.

Батанов О. Муніципальна влада у системі сучасного муніципалізму: концептуальні проблеми теорії // Юридичний вісник. – 2010. - № 3. – С. 16.

Лихачов С.В. Щодо класифікації форм діяльності органів місцевого самоврядування // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2011. - № 1 (44). – С. 58.

Павко А. Місцеве самоврядування в структурі політичних систем: вітчизняний і зарубіжний досвід // Віче. – 2008. - № 12. – С. 22.

Приешкина О. Местное самоуправление как важный элемент институционализации конституционного строя Украины // Юридичний вісник. – 2011. - № 4. – С. 45.

Скрипнюк О. Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник національної академії прокуратури України. – 2009. - № 4. – С. 38.

Корнієнко М. Місцеве самоврядування: системний аналіз // Право України. – 2013. - № 3-4. – С. 352.

Хуснутдінов О. Місцеве самоврядування: історія та сучасність // Зовнішні справи. - 2010. - № 3/4. ─ С. 12-13.

Борденюк В. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування: поняття, суть та форми (види) // Право України. – 2005. - № 1. – С. 21.

Корнієнко М. Місцеве самоврядування: системний аналіз // Право України. – 2013. – № 3-4. – С. 353.

Малиновський В. Регіональне самоврядування в Україні: підходи до запровадження // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. - № 4. – С. 157.

Сенчук В. Місцеве самоврядування і демократична держава: діалектика взаємозв’язку і взаємної детермінації // Юридична Україна. – 2009. – № 6. – С. 17- 18.

Сергієнко Є. Місцеве самоврядування як чинник стабілізації суспільства // Управління сучасним містом. – 2009. - № 1-4/1-12 (33-36). – С. 161-162.

Хуснутдінов О. Місцеве самоврядування: історія та сучасність // Зовнішні справи. - 2010. - № 3/4. ─ С. 14.

Баймуратов М.О. Місцеве самоврядування в Україні: аксіологічні підходи до формування національної моделі // Південноукраїнський часопис. – 2012. - № 1. – С. 5-6.

Хуснутдінов О. Місцеве самоврядування: історія та сучасність // Зовнішні справи. - 2010. - № 3/4. ─ С. 12.

Корнієнко М. Місцеве самоврядування: системний аналіз // Право України. – 2013. - № 3-4. – С. 348-349.

Примуш М.В., Коваль Ю.О. Трансформація місцевого самоврядування в Україні у контексті зарубіжного досвіду: Монографія. – Д.: «Юго-Восток», 2014. – С. 77-78.

Кампо В.М. Політичні моделі розвитку місцевого самоврядування в Україні: історія, проблеми, перспективи / / Правова держава. – 2003. – Вип. 14. – С. 567.

Делія Ю. Місцеве самоврядування як суб’єкт конституційних правовідносин // Право України. – 1999. –№ 11. – С. 27.

Хуснутдінов О. Місцеве самоврядування: історія та сучасність // Зовнішні справи. - 2010. - № 5/6. ─ С. 20.

Там само. – С. 21.

Там само. – С. 22.

Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування. – Львів: Літопис, 2002. – С. 97.

Салов О.А. Местное самоуправление: историческая практика и современность / О.А. Салов, Г.И. Королева-Коноплянная. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2003. – С. 21.

Там само. – С. 45.

Коваленко А. А. Теорія і практика місцевого самоврядування в Україні. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, 2002. – С. 15-16.

Там само. – С. 16.

Хуснутдінов О. Місцеве самоврядування: історія та сучасність / Олег Хуснутдінов // Зовнішні справи. - 2010. № 5/6. ─ С. 33.

Там само. – С. 33-34.

Делія Ю. Місцеве самоврядування як суб’єкт конституційних правовідносин // Право України. – 1999. –№ 11. – С. 27.

Примуш М.В., Коваль Ю.О. Трансформація місцевого самоврядування в Україні у контексті зарубіжного досвіду: Монографія. – Д.: «Юго-Восток», 2014. – С. 68-69.

Салов О.А. Местное самоуправление: историческая практика и современность / О.А. Салов, Г.И. Королева-Коноплянная. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2003. – С. 33.

Там само. – С. 33-34.

Там само. – С. 38.

Там само. – С. 39.

Делія Ю. Місцеве самоврядування як суб’єкт конституційних правовідносин // Право України. – 1999. –№ 11. – С. 28.

Беззубко Л.В., Скопець О.В. Громада і органи місцевого самоврядування: Монографія. – Донецьк: Норд-компьютер, 2007. – С. 30-32.

Грицяк І. А. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація / І. А. Грицяк. - К. : Вид-во УАДУ, 1997. – С. 66.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

Коваленко А. А. Теорія і практика місцевого самоврядування в Україні. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, 2002. – С. 18-19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-28

Номер

Розділ

Політологія