Нові обрії міжнародного співробітництва сучасної України: регіональний вимір

Автор(и)

  • G. Dokashenko

Ключові слова:

Донеччина, європейський вибір, місцеве самоврядування, добре врядування, міста-побратими

Анотація

У контексті європейського вибору України аналізуються форми міжнародного співробітництва, реальні для застосування на регіональному рівні. Визначаються історичні уроки місцевих «побратимських зв’язків» радянського періоду, наводяться конкретні приклади співробітництва міст Донеччини з європейськими країнами, як відносно нового напрямку діяльності органів місцевого самоврядування.

Посилання

Європейський проект та Україна : монографія / А. В. Єрмолаєв, Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська, О. О. Резнікова [та ін.]. – К. : НІСД, 2012. – 192 с.; Дергачов В. А. Геополітика / В. А. Дергачов. – Киев : ВИРА-Р, 2000. – 198 с.; Мальський М. Теорія міжнародних відносин / М. Мальський, М. Мацях. – К. : Знання, 2007. – 461 с.; Міжнародні відносини: історія, теорія, економіка / За ред. М. З. Мальського і Ю. М. Мороза. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 236 с.; Чекаленко Л. Д. Зовнішня політика і безпека України. – К., 2004; Україна в Європі : Пошуки спільного майбутнього / Керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А. І. Кудряченко. – К. : ІСД НАНУ, 2009. – 269 с. та ін.

Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні: [кол. монографія] / [В. О. Антоненко, М. О. Баймуратов, О. В. Батанов та ін.]; за ред. В. В. Кравченка, М. О. Баймуратова, О. В. Батанова. – К. : Атака, 2007. – 864 с.; Безверхнюк Т. М. Європейські стандарти врядування на регіональному рівні: [монографія] / Т. М. Безверхнюк, С. Є. Саханенко, Е. Х. Топалова. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2008. – 325 с.; Європейська хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і регіональної демократії в Україні: науково-практичний посібник / За ред. М. О. Пухтинського, В. В. Толкованова. – К. : Крамар, 2003. – 400 с.; Куйбіда В. С. Сучасні проблеми і регіональні особливості місцевого самоврядування в Україні / В. С. Куйбіда. – Львів : Літопис, 2001. – 260 с.; Регіональна політика: методологія, методи, практика [монографія] / [за ред. академіка НАНУ М. І. Долішнього]. – Львів : ІРД НАН України, 2001. – 700 с.; Регіональна політика в країнах Європи : Уроки для України / [за ред. С. Максименка]. – К. : Логос, 2000. – 171 с. та ін.

Толкованов В. В. Добре врядування та інструменти його забезпечення на місцевому і регіональному рівнях: вітчизняний та зарубіжний досвід / В. В. Толкованов. – К. : Місто НВ, 2013. – 264 с.

Державний архів Рівненської області. – Ф.400, оп.98, спр.21, арк.93–99; оп.102, спр.37, арк.41–42; Державний архів Тернопільської області. – Ф.1, оп.1, спр.5982, арк.136–137; оп.25, спр.17, арк.3–4; Державний архів Херсонської області. – Ф.46, оп.5, спр.53, арк. 81–96; Державний архів Хмельницької області. – Ф.487, оп.27, спр.15, арк.35–40; Державний архів Кіровоградської області. – Ф.429, оп.1, спр.119, арк.23–24; Державний архів Житомирської області. – Ф.76, оп.24, спр.31, арк.43–49.

Державний архів Рівненської області. – Ф.400, оп.98, спр.21, арк.97–99; оп.130, спр.79, арк.14–16; Державний архів Тернопільської області. – Ф.1, оп.1, спр.5982, арк.175; оп.29, спр.14, арк.85–86; Державний архів Хмельницької області. – Ф.487, оп.33, спр15, арк.44–48; Державний архів Луганської області. – Ф.179, оп.34, спр.37, арк.57–58; оп.39, спр.51, арк.98–99; Державний архів Херсонської області. – Ф.46, оп.1, спр.4319, арк.85-88; Державний архів Кіровоградської області. – Ф.429, оп.9, спр.887, арк. 65, 99, 135.

Державний архів Рівненської області. – Ф.177, оп.8, спр.13, арк.166.

Державний архів Хмельницької області. – Ф.862, оп.23, спр.22, арк.77–79.

Державний архів Луганської області. – Ф.311, оп.17, спр.92, арк.3–64.

Державний архів Рівненської області. – Ф.400, 114, спр.24, арк.6–7.

Державний архів Тернопільської області. – Ф.1, оп.21, спр.71, арк.173; оп.23, спр.71, арк.41.

Державний архів Хмельницької області. – Ф.487, оп. 24, спр.12, арк.94–97.

Державний архів Луганської області. – Ф.179, оп.39, спр.92, арк.5–7; Ф.311, оп.11, спр.17, арк.22–23.

Державний архів Кіровоградської області. – Ф.429, оп. 17, спр.44, арк.44–45; Державний архів Житомирської області. – Ф.76, оп.9, спр.21, арк.8–12.

Державний архів Хмельницької області. – Ф.862, оп.17, спр.19, арк..71; оп. 18, спр.86, арк.35; спр.273, арк.59–60; Державний архів Луганської області. – Ф.311, оп.11, спр.9, арк.24–25; Державний архів Кіровоградської області. – Ф.1574, оп.13, спр.16, арк.32–34; Державний архів Херсонської області. – Ф.46, оп.15, спр.371, арк.46–47; оп.25, спр.253, арк.100;

Державний архів Російської Федерації. – Ф.9563, оп.1, спр.3716, арк.38.

Толкованов В. В. Вказ.праця. – С. 13.

Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф., Толкованов В. В. Траскордонне співробітництво та розвиток транскордонних кластерів / В. С. Куйбіда та ін. – К : Крамар, 2009. – С. 126.

Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/759/.

Мікула Н. А. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво / Н. А. Мікула. – Львів : ІРД НАН України, 2004. – С.108.

Режим доступу: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/projects/youth/youth_uk.htm; http://yia.org.ua /pryklady_proektiv.html ; http://yia.org.ua/evr_volont_slujba.html.

Режим доступу: http://www.gorlovka.dn.ua/ru/node/8543.

Поточний архів Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Папка «Міжнародні зв’язки».

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-28

Номер

Розділ

Міжнародні відносини