Проблема монополізації соляної промисловості південно-східної України та Криму наприкінці XIX–на початку XX ст.

Автор(и)

  • O. A. Zabudkova

Ключові слова:

монополія, синдикат, соляна промисловість, Південно-Східна Україна, Донбас, Крим

Анотація

У статті на матеріалах преси кінця XIX–початку XX ст. розглядається діяльність синдикатів у соляній промисловості Криму та Донбасу. Здійснено спробу висвітлити тенденції до створення монополістичних угод у цій галузі, їх взаємозв’язки та особивості.

Посилання

Виробництво основних видів промислової продукції за 2003–2012 роки / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу до таблиці: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2006/pr/prm_ric/prm_ric_u/vov2005_u.html.

Кунцевич Ф. П. З історії соляних синдикатів Криму і Донбасу / Ф. П. Кунцевич // Питання історії народів СРСР. ‒ 1971. ‒ № 11. ‒ С. 119‒124.

Цыперович Г. Р. Синдикаты и тресты в дореволюционной России / Г. Цыперович. ‒ [3-е издание]. – Пг. [Б. в.], 1920. – 210 с.

Лившин Я. И. Монополии в экономике России / Я. И. Лившин. – М. : Наука, 1961. – 448 с.

Производство и потребление соли в России // Вестник финансов, промышленности и торговли. ‒ 1887. ‒ № 8. ‒ С. 459.

Держархів Донецької області, ф. 170, оп. 1, спр. 1, арк 180.

Общий обзор главных отраслей горной и горнозаводской промышленности. ‒ Петроград : Типография И. Флейтмана, 1915. ‒ С. 330 с.

С. Б. Самосадочная соль в Черноморско-Азовском районе в 1914 г. / С. Б. // Горнозаводское дело. ‒ 1915. ‒ № 39. ‒ С. 11991.

Томашевский М. Соляная промышленность в России / М. Томашевский // Промышленность и торговля. ‒ 1910. ‒ № 15. ‒ С. 123.

Соль. Месторасположения, добыча, перевозки и цены / [сост. Я. М. Букшпан]. ‒ Пг. : Екатерининская типография, 1916. ‒ С. 7.

Славянск // Горнозаводский листок. ‒ 1906. ‒ № 15. ‒ С. 8478.

Соляные промыслы и движение соли в России // Вестник финансов, промышленности и торговли. ‒ 1892. ‒ № 27. ‒ С. 61.

Соль. Месторасположения, добыча, перевозки и цены / [сост. Я. М. Букшпан]. ‒ Пг. : Екатерининская типография, 1916. ‒ С. 5–6.

Я. Б. Синдикат солепромышленников / Я. Б. // Торгово-промышленная газета. ‒ 1904. ‒ № 111 (13 мая). ‒ С. 2.

Кунцевич Ф. П. Вказ. праця. ‒ С. 120.

Корзухин И. Отечественная соляная промышленность / И. Корзухин // Торгово- промышленная газета. ‒ 1911. ‒ № 39 (17 февраля). ‒ С. 1.

Кунцевич Ф. П. Вказ. праця. ‒ С. 121.

Лившин Я. И. Монополии в экономике России / Я. И. Лившин. – М. : Наука, 1961. – 41 с.

Регир П. Крымская соль и русский торговый флот / Петр Регир // Промышленность и торговля. ‒ 1909. ‒ № 19. ‒ С. 338.

Обозр. Соль / Обозр. // Торгово-промышленный Юг. ‒ 1912. ‒ № 4. ‒ С. 93.

Синдикат солепромышленников // Торгово-промышленная газета. ‒ 1908. ‒ № 37 (14 февраля). ‒ С. 3.

Синдикаты // Коммерсант. ‒ 1910. ‒ № 133 (11 января). ‒ С. 2.

С. Ходатайство баскунчакских солепромышленников / С. // Торгово-промышленная газета. ‒ 1910. ‒ № 142 (23 июня). ‒ С. 2.

Синдикат // Коммерсант. ‒ 1910. ‒ № 145 (25 января). ‒ С. 4.

Южный соляной синдикат // Коммерсант. ‒ 1910. ‒ № 148 (28 января). ‒ С. 1.

Синдикат и солепромышленники // Коммерсант. ‒ 1910. ‒ № 296 (4 августа). ‒ С. 1.

Центральний державний історичний архів, ф. 575, оп. 1, спр. 585, арк. 3 зв.

Синдикат под судом // Коммерсант. ‒ 1910. ‒ № 186 (16 марта). ‒ С. 2.

О сдаче в аренду казенных соляных промыслов // Горнозаводское дело. ‒ 1911. ‒ № 1. ‒ С. 1582.

Т. Синдикаты / Т. // Русские ведомости. ‒ 1911. ‒ № 128. ‒ С. 4.

Синдикаты // Биржа. ‒ 1911. ‒ № 14. ‒ С. 10.

Соль // Торгово-промышленная газета. ‒ 1911. ‒ № 263 (23 ноября). ‒ С. 4.

Хр. Соль / Хр. // Торгово-промышленный Юг. ‒ 1912. ‒ № 13. ‒ С. 76–77.

Соль // Торгово-промышленная газета. ‒ 1912. ‒ № 100 (29 апреля). ‒ С. 6.

Соль // Торгово-промышленная газета. ‒ 1912. ‒ № 133 (9 июня). ‒ С. 5.

Кунцевич Ф. П. Вказ. праця. ‒ С. 123.

Соль // Торгово-промышленная газета. ‒ 1913. ‒ № 6 (8 января). ‒ С. 4.

Хр. Соляной рынок / Хр. // Торгово-промышленный Юг. ‒ 1914. ‒ № 12. ‒ С. 61.

Накануне краха синдиката «Соль» // Коммерсант. ‒ 1914. ‒ № 1345 (24 апреля). ‒ С. 3‒4.

Держархів Донецької області, ф. 170, оп. 1, спр. 1, арк 152.

Цыперович Г. Р. Синдикаты и тресты в дореволюционной России / Г. Цыперович. ‒ [3-е издание]. – Пг. [Б. в.], 1920. – С. 80.

П-в Я. Русская солепромышленность и торговля солью / Я. П-в // Торгово-промышленная газета. ‒ 1911. ‒ № 128 (8 июня). ‒ С. 1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-23

Номер

Розділ

Історія України