Військово-прикладна підготовка кубанських козаків 2-ї черги служби на початку ХХ ст.

Автор(и)

  • V. V. Zadunajskyj

Ключові слова:

Кубанське козацтво, бойова підготовка, ІІ Таманський кінний полк, сотня, бойове мистецтво, зброя

Анотація

У статті на основі штабних документів ІІ Таманського полку за 1907-1908 рр. досліджуються основні напрямки, пріоритети та особливості військово-прикладного вишколу кубанських козаків, що перебували у пільгових кавалерійських полках ІІ-ї черги.

Посилання

Задунайський В. Бойове мистецтво та військова спадщина українських козаків в кінці XІX – на початку XXІ ст. / В. Задунайський. – Донецьк: Норд-Прес – ДонНУ, 2006. – С. 84–85.

Щербина Ф. А. История Кубанского Казачьего Войска / Ф. А. Щербина. – Москва: Вече, 2013. – 1250 с.

Авраменко А. М. Козацьке військо на Кубані / А. М. Авраменко, Б. Є. Фролов, В. К.Чумаченко // Історія Українського Козацтва. Нариси: у 2 т. / Редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – Т. ІІ. – С. 364–414; Малукало А. Кубанское казачье войско в 1860 – 1914 гг.: организация, система управления и функционирования, социально-экономический статус / А. Малукало. – Краснодар: «Кубанькино», 2003. – 216 с.; Шахторин А. А. Подготовка казаков Кубанского казачьего войска во второй половине ХІХ – начале ХХ веков / А. А. Шахторин. – Краснодар: КВВАУЛ, 2008. – 212 с.

Задунайський В. Бойове мистецтво та військова спадщина українських козаків в кінці XІX – на початку XXІ ст. – 335 с.; Його ж: Рушниця у бойовій системі кубанських козаків (початок ХХ ст.) / В. Задунайський // Історичні і політологічні дослідження / Гол. ред. П.В.Добров. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 58–64; Його ж: Шашка і кинджал у бойовому навчанні кубанських козаків (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Текст] / В. Задунайський // Кубань – Україна: питання історико-культурної взаємодії. Випуск 6. / Укл. А.М.Авраменко. – Краснодар-Київ: ЕДВІ, 2012. – С. 249– 258; Його ж: Зимовий вишкіл у кавалерійських полках першої черги Кубанського козацтва на початку ХХ ст. (на прикладі І Полтавського кавалерійського полку взимку 1904-1905 рр. ) / В. Задунайський // Вісник Черкаського університету. Серія істоичні науки. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмель- ницького, 2012. – № 22 (235). – С. 119–126.

Держархів Краснодарського краю (ДАКК), ф. 396, оп. 1, спр. 9253, 653 арк.

Задунайський В. Бойове мистецтво та військова спадщина українських козаків в кінці XІX – на початку XX ст. – С. 97.

ДАКК, ф. 396, оп. 1, спр. 9253, арк. 16–48.

Там само. – арк. 3.

Там само. – арк. 153.

«Із козацької минувшини» (спогади українських кубанських козаків) // Упоряд. та ред. В.Задунайський. – Донецьк: ООО «Нород Компьютер», 2006. – С. 8-9.

ДАКК, ф. 396, оп. 1, спр. 9253, арк. 607.

Там само. – арк. 152.

Задунайський В. Бойове мистецтво та військова спадщина українських козаків в кінці XІX – на початку XX ст. – С. 58-59, 61-68.

ДАКК, ф. 396, оп. 1, спр. 9253, арк. 245.

Там само. – арк. 153, 607.

«Із козацької минувшини». – С. 27.

ДАКК, ф. 396, оп. 1, спр. 9253, арк. 218, 235.

Там само. – арк. 208.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-23

Номер

Розділ

Історія України