Навчально-матеріальна база шкіл Києва (друга половина 40-х – початок 50-х рр. ХХ ст.

Автор(и)

  • O. O. Gorbatiuk

Ключові слова:

загальноосвітня школа, навчально-матеріальна база, відбудова, повоєнний період

Анотація

У статті охарактеризовано хід відбудовчих процесів загальноосвітньої школи Києва повоєнного періоду, висвітлюється навчально-матеріальна база школи м. Києва другої половини 1940-х–початку 1950-х рр. ХХ ст.

Посилання

Замлинська О. В. Культурне життя в Україні у 1943–1953 рр.: дис…канд. іст. наук: 07.00.01 / О. В. Замлинська. – К., 1995.

Ковпак Л. В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945–2000 рр.) / Л. В. Ковпак. – К., 2003.

Красножон Н. Г. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 1943–1953 рр.: дис…канд. іст. наук: 07.00.01 / Н. Г. Красножон. – Переяслав- Хмельницький, 2002.

Історія Києва ХХ ст. Путівник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: camrador.hall.org.ua / BY_TIME / 1941–1945_index.htm

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ). – Ф. 1. – Оп. 73. – Од. зб. 78. – Арк. 4–5.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України), ф. 166, оп. 15, од. зб. 23, арк. 1.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 15, од. зб. 198, арк. 7.

Держархів м. Києва, ф. 4, оп. 1, од. зб. 1010, арк. 8.

ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 73, од. зб. 78, арк. 15.

Держархів м. Києва, ф. Р-4, оп. 1, од. зб. 665, арк. 12.

Держархів м. Києва, ф. Р-4, оп. 1, од. зб. 722, арк. 13.

Держархів м. Києва, ф. Р-4, оп. 1, од. зб. 691, арк. 9.

Держархів м. Києва, ф. Р-4, оп. 1, од. зб. 722, арк. 14.

Держархів м. Києва, ф. Р-4, оп. 1, од. зб. 844, арк. 18.

ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 73, од. зб. 630, арк. 167.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 15, од. зб. 198, арк. 7.

Держархів м. Києва, ф. Р-4, оп. 1, од. зб. 665, арк. 16.

Держархів м. Києва, ф. Р-4, оп. 1, од. зб. 665, арк. 15.

Держархів м. Києва, ф. Р-27, оп. 1, од.зб. 24, арк. 15.

Держархів м. Києва, ф. Р-33, оп. 2, од. зб. 2, арк. 38.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 15, од. зб. 127, арк. 7.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 15, од. зб. 186, арк. 12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-23

Номер

Розділ

Історія України