Образ України у творчому доробку П. Куліша.

Автор(и)

  • D. A. Kondratieva

Ключові слова:

П.Куліш, історія України, романтизм, позитивізм, козацтво

Анотація

Стаття присвячена одному з діячів українського Відродження – П. Кулішу. Подається узагальнений образ українських земель у його творчості. Насамперед, автор звертається до його художніх творів, в яких з особливою чіткістю простежується вплив романтичних віянь. Особливу увагу зосереджено на еволюції та принципових відмін- ностях доробку діяча.

Посилання

Маланюк Є. Кулішеву річницю: про П. О. Куліша / Є. Маланюк // Дивослово. – 1994. – №8. – С. 22–25.

Дорошенко Д. Пантелеймон Куліш / Д. Дорошенко. – Київ-Ляйпціг. – 207 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://diasporiana.org.ua/literaturoznavstvo/450-doroshenko-d-panteleymon-kulish/

Нахлік Є. Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель / Є. Нахлік. Т.1. – 482 с.; Нахлік Є. Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель / Є. Нахлік. Т. 2. – 493 с.

Ясь О. Історичні погляди Пантелеймона Куліша в світлі інтелектуальних мета- морфоз 1870-1880-х років / О. Ясь // Історіографічні дослідження в Україні. – К.: Інститут історії України НАН України, 2007. – № 17. – C. 78–105; Ясь О. Козацько-гетьманська минувшина в рецесії П. Куліша (1840-ві – початок 1860-х років) / О. Ясь // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – № 8. – C. 220244; Ясь О. Сила і безсилля. Соціальні функції козацтва в інтерпретаціях українських істориків-романтиків ХІХ ст. (Методичний інструментарій та техніка викладу) / О. Ясь // Соціум. Альманах соціальної історії. Вип. 4. – 2004. – С. 215–228.

Лазарєва В. Тема України в ранніх художніх творах Пантелеймона Куліша / В. Лазарєва // Визвольний шлях. – 2007. – Кн. 12. – C. 2532.; Лазарева В. Творчість П. Куліша як джерело національно-культурного відродження / В. Лазарева // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 4. – C. 53–55.

Федорук О. Пантелеймон Куліш і літературний процес у Західній Україні 60-х початку 70-х років XIX ст.: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О. О. Федорук. – Львів, 2001. – 19 с.

Кулиш П. История возсоединения Руси: В 3 т. – СПб., 1874. – Т. 1. – С. 5.

Костомаров Н. П. А. Кулиш и его последняя деятельность / Н. Костомаров // Киевская старина. – 1883. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://starieknigi.info/Zhurnaly/KS/KS_1883_2.pdf;

Микитчук С.П. Вплив романтизму на світоглядне бачення П. Куліша / С. П. Микитчук // Проблеми історії ХІХХХ ст. Вип. ХV. – С.242–245.

Ясь О. Сила і безсилля. Соціальні функції козацтва в інтерпретаціях українських істориків-романтиків ХІХ ст. / О. Ясь // Соціум. Альманах соціальної історії. Вип. 4. – 2004. – С. 215–228.

Костомаров Н. Лекции по русской истории. – Спб., 1861. – Ч. 1: Источники русской истории / Н. Костомаров – С. 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://starieknigi.info/Knigi/K/Kostomarov_N_I_Lekcii_po_russkoj_istorii_01_1861

Ясь О. Вказ. праця.

Кулиш П. История возсоединения Руси: В 3 т. – СПб.: Общественная польза, 1874. – Т. 2. – С. 58 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://starieknigi.info/Knigi/K/Kulish_P_A_Istoriya_vossoedineniya_Rusi_02_1874.pdf

Багалій Д. Джерелознавство та історіографія історії України // Д. Багалій Вибрані праці: у 6 т. – Т. 2 / В. Кравченко. – Харків, 2001. – С. 115.

Куліш П. Історія України од найдавніших часів / П. Куліш // Основа. – 1861. – № 2 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4300025; Куліш П. Повість про Український народ; Моє життя; Хутірська філософія і віддалена од світу поезія / О. Шокало. – К.: «Український світ», 2005. – 384 с.; Пантелеймон Куліш. Повне зібрання творів. Листи / О. Федорук. – К., 2005. – Т. I: 18411850. – С. 83–84.

Куліш П. Дві мови, книжна і народна // Україна: Науковий трьохмісячник українознавства. – 1914. – Кн. 3. – С. 22–34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/rizne/ukr03.htm

Костомаров Н. П. А. Кулиш и его последняя деятельность / Н. Костомаров // Киевская старина. – 1883. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://starieknigi.info/Zhurnaly/KS/KS_1883_2.pdf;

Шевельов Ю. Кулішеві листи і Куліш у листах / Ю. Шевельов // Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані. – Нью-Йорк – Торонто, 1984. – 317 с.

Там само.

Ясь О. Між пізнім романтизмом та позитивізмом : (роздуми над "Историей вос- соединения Руси" П. Куліша) / О. Ясь // Історичний журнал. 2006. – № 2. – C. 57–67.

Куліш П. Повість про Український народ; Моє життя; Хутірська філософія і віддалена од світу поезія / О. Шокало. – К.: «Український світ», 2005. – 384 с.

Богдашина С. Позитивізм в історичній науці в Україні ( 60 рр. ХІХ ст. – 20 рр. ХХ ст.) / С. Богдашина. – Харків, 2010.

Ковальчук О. Історіософські пошуки П.Куліша: особливості моделювання історії / О. Ковальчук // Київска старовина. – 1999. – № 6. – С. 116–123.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-23

Номер

Розділ

Історіографія, джерелознавство