Значення кооперації у житті українського суспільства на початку ХХ ст.: сучасна історіографія

Автор(и)

  • I. V. Pyatnytskova

Ключові слова:

історіографія, кооперативний рух, кооперація, товариство

Анотація

У даній статті проаналізовано стан дослідження в сучасній українській історіографії значення кооперації у житті українського суспільства на початку ХХ ст. Визначено загальні та особливі підходи у викладі даної проблеми, її найбільш дослід- женні аспекти, а також ті, що потребують подальшої наукової розробки.

Посилання

Марочко В. І. Українська селянська кооперація. Історико-теоритичний аспект (1861–1929 рр.) / В. І. Марочко. – К. : Kots Publishing, 1995. – 224 c.

Власенко В. М. Кредитна кооперація Лівобережної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 « історія України» / В. М. Власенко. – Харків, 1998. – 19 с.

Цибуленко Г. В. Кредитна кооперація на півдні України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Історичний аспект : дис… канд. іст. наук : 07.00.01 / Геннадій Володимирович Цибуленко. – Дніпропетровськ, 1997 – 196 с. ; Цибуленко Г. Кредитна кооперація – шлях селянства у ринок : (на матеріалах Півдня України кінця ХІХ – початку ХХ ст.) : монографія / Г. Цибуленко. – Херсон : Херсонський юрид. ін-т Харківського нац. ун-ту внутрішніх справ, 2008. – 180 с.

Фареній І. А. З історії становлення кооперативного руху в Надніпрянській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / І. А. Фареній. – Черкаси : Нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2003. – 144 с.; Фареній І. А. Кооперативний рух у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. : монографія / І. А. Фареній. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2008. – 432 с.

Фареній І. А. Кооперативний рух у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. : монографія / І. А. Фареній. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2008. – С.184.

Аліман М. В. Історія споживчої кооперації України / М. В. Аліман, С. Т. Бабенко. – Львів : Ін-т українознавства НАНУ, 1996. – 384 с.

Марочко В. І. Українська селянська кооперація. Історико-теоритичний аспект (1861-1929 рр.) / В. І. Марочко. – К. : Kots Publishing, 1995. – 224 c.; Фареній І. А. Кооперативний рух у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. : монографія / І. А. Фареній. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2008. – 432 с.; Пантелеймоненко А. О. Аграрна кооперація в Україні : теорія і практика : моно- графія / А. О. Пантелеймоненко. – Полтава : РВВ Пуску, 2008. – 347 с.; Магрась- Демидас Ю. І. Кооперативний рух Правобережної України у 1860-ті–1914 роки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Ю. І. Магрась-Демидас. – Черкаси, 2008. – 21 с.

Гузенко Ю. І. Становлення і діяльність громадських благодійних об’єднань на Півдні України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Херсонської губернії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Ю. І. Гузенко. – Черкаси, 2004. – 20 с.

Аліман М. В. Історія споживчої кооперації України / М. В. Аліман, С. Т. Бабенко. – Львів : Ін-т українознавства НАНУ, 1996. – 384 с.

Прокопенко І. П Сільськогосподарська кооперація у суспільно-політичному житті України (1880 – поч. 30-х рр.) : дис... канд. іст. наук : спец. 07.00.01 / Ірина Петрівна Прокопенко – К., 1992. – 204 с.

Половець В. М. Історія кооперації Лівобережної України (1861–1917 рр.) / В. М. Половець. – Чернігів : Просвіта, 2002. – 266 с.

Цибуленко Г. Кредитна кооперація – шлях селянства у ринок : (на матеріалах Пів- дня України кінця ХІХ – початку ХХ ст.) : монографія / Г. Цибуленко. – Херсон: Херсонський юрид. ін-т Харківського нац. ун-ту внутрішніх справ, 2008. – 180 с.

Бутенко І. І. Сільськогосподарська кооперація Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : дис... канд. іст. наук : 07.00.02 / Інна Іванівна Бутенко. – Херсон, 1994. – 198 с.

Ботушанський О. В. Сільська кооперація на Буковині (80-ті роки ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / О. В. Ботушанський. – Чернівці, 2001. – 20 с.

Аліман М. В., Гаврилюк Ю.М. Видатні діячі кооперативного руху / М. В. Аліман, Ю. М. Гаврилюк.– Донецьк : ПРОЕКТ, 2000. – 295 с.

Присяжнюк Ю. Українське селянство надніпрянської України : соціоментальна іс- торія др. пол. 19 – поч. 20 ст. / Ю. Присяжнюк – Черкаси : Вертикаль, 2007. – 640 с.

Марочко В. І. Українська селянська кооперація. Історико-теоритичний аспект (1861–1929 рр.) / В. І. Марочко. – К. : Kots Publishing, 1995. – С. 16.

Двойнінова О. В. Кооперація в сільському господарстві Правобережної України (1906–лютий 1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 « історія України» / О. В. Двойнінова. – Івано-Франківськ, 2004. – 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-23

Номер

Розділ

Історіографія, джерелознавство