Публічно-правові актові матеріали маріупольського грецького суду як інформативні джерела з повсякденного життя

Автор(и)

  • S. S. Arabadzhy

Ключові слова:

джерело, публічно-правові акти, Маріупольський грецький суд, повсякденне життя, греки Північного Приазов’я

Анотація

У статті визначені складові формуляру публічно-правових актових джерел Маріупольського грецького суду. Розглянуті їхні інформативні можливості у вивченні повсякденного життя грецького населення Північного Приазов’я. Встановлені проб- леми, що турбували греків у буденному житті.

Посилання

Гедьо А. Грецькі громади Ніжина та Північного Приазов’я в актових матеріалах середини ХVІІ–ХІХ ст. / А. Гедьо. – К., 2005. – 416 с.

Гедьо А. В. Маріупольський грецький суд: історія створення та діяльність /. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – 480 с.

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа (1652–1783) / С. А. Калоеров. – Донецк: ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2008. – 640 с.

Маріупольський краєзнавчий музей (далі – МКМ), спр. 3471-Д.

Там само.

ЦДІАК, ф. 157, оп. 1, спр. 3, арк. 1 зв.

Мариуполь и его окрестности. / Изд. почет. попечителя Д. А. Хараджаева. – Мариуполь: Тип. А. А.Франтова, 1892. – С. 109.

МКМ, фонди, спр. 6239 – Д, 1802 г., 12 арк.

МКМ, фонди, спр. 6271 – Д, 20–29 июля 1846 г., арк. 1–1 зв.

ЦДІАК, ф. 157, оп. 1, спр. 5, 8 января 1781 г. – 19 января 1781 г., арк 8.

МКМ, фонди, спр. 3473 – Д, 1790 г., 33 арк.

Там само, арк. 27.

МКМ, фонди, спр. 3474 – Д, 1794 г., 13 арк.

Там само, арк. 8.

ЦДІАК, ф. 157, оп. 1, спр. 24, 14 июня 1794 г. – 13 марта 1795 г., 15 арк.

Там само, арк. 13.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-23

Номер

Розділ

Історіографія, джерелознавство