Дитяча безпритульність і бездоглядність у Російській імперії в другій половині ХVІІІ–на початку ХІХ ст.: аналіз законодавчих актів

Автор(и)

  • A. V. Gede
  • J. R. Ostroushko

Ключові слова:

опіка, благодійність, дитячі притулки, законодавство

Анотація

У статті розглянуто законодавчу діяльність Російської імперії щодо дитячої безпритульності та бездоглядності у другій половині ХVІІІ–на початку ХІХ ст. щодо Зазначено, що система інституцій опіки над дітьми в Російській імперії формувалася поступово та була сегментарною, не маючи єдиного відомчого підпорядкування. Лише з другої половини ХVІІІ ст. законодавство про дітей, які залишилися без піклування батьків, почало системно складатися, були закладені визначальні принципи політики щодо нужденних, що діяли до 1918 р.

Посилання

Беляков В. В. Сиротские детские учреждения в России. Исторический очерк / В. В. Беляков. – М., 1993. – 343 с.; Жукова Л. По заветам Марфы и Марии. (Благотворительность в XVIII – начале XX века) / Л. Жукова // Родина. – 1996. – № 3; Каменский А. Б. Сословная политика Екатерины II // Вопросы истории. – 1995. – № 3; Костина Е. Ю. История социальной работы / Е. Ю. Костина – Владивосток, 2003. – 109 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.univer5.ru/sotsialnayarabota/istoriya-sotsialnoy-rabotyi-191/Page-50.html; Кривоносов А.Н. Исторический опыт борьбы с беспризорностью / А. Н. Кривоносов // Государство и право. – 2007. – № 7. – С. 91–96; Нещеретный П. И. Исторические корни и традиции развития благотворительности в России / П. И. Нещертный. – М., 2003. – 422 с.; Ступак Ф. Я. Благодійність та суспільна опіка в Україні (кінець XVIII – початок ХХ ст.): дис ... д-ра іст. наук / Ф. Я. Ступак. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – 434 с.; Друганова О. М. Розвиток приватної ініціативи в освіті України (кінець ХVІІІ–початок ХХ ст.): Авт. дис. ... докт. пед. наук: Спец. 13.00.01 / О. М. Друганова. – Харків, 2009. – 45 с.; Сейко Н. А. Доброчинність у сфері освіти України (ХІХ–поч. ХХ ст.): Київський учбовий округ / Н. А. Сейко. – Житомир, 2006. – 448 с.

ПСЗ РИ – Собр. 1-е. – Т. XVI. – № 11908 – С. 344.

Майков П. М. Иван Иванович Бецкой. Опыт его биографии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://elib.gnpbu.ru/text/maykov_ivan-ivanovich-betskoy_1904/go, 764;fs,1.

ПСЗ РИ – Собр. 1-е. – Т. XVI. – № 11908 – С. 353.

Там само.

Пятковский А. П. Санкт-Петербургский воспитательній дом под управлением И. И. Бецкого. (Историческое исследование по архивнім источникам) / А. П. Пятковский // Русская старина. – 1875. – Т. 12. – № 1. – С. 147.

ПСЗ РИ – Собр. 1-е. – Т.XVI. № 11908. – С. 355.

Там само. – С. 359.

Там само. – С. 358–359.

Там само. – С. 359.

Корнетов Г. Б. История педагогики: монография / Г. Б. Корнетов. – М., 2013. – С. 180.

Костина Е. Ю. История социальной работы. [Электронный ресурс]. Режим доступу: http://www.univer5.ru/sotsialnaya-rabota/istoriya-sotsialnoy-rabotyi-191/Page-50.html.

Пятковский А. П. Санкт-Петербургский воспитательній дом под управлением И. И. Бецкого. (Историческое исследование по архивным источникам) / А. П. Пятковский // Русская старина. – 1875. – Т. 12. – № 2. – С. 359–380.

Ступак Ф. Я. Вказ. праця. – С. 143.

ПСЗ РИ – Собр. 1-е. – Т. XVIІ. – № 12430 (Ч. 6). – С. 183.

Ключевский В. О. Курс русской истории / В. О. Ключевский: В 9-ти тт. – T.5. – M., 1989. – С. 59.

Нещеретный П. И. Исторические корни и традиции развития благотворительности в России / П. И. Нещертный. – М, 2003. – С. 278.

ПСЗ РИ – Собр. 1-е. – Т. ХХ. – № 14392 (Гл. XVI). – С.247–251.

Там само. – С. 249.

Нещеретный П. И. Вказ. праця. – С. 366.

Кизеветтер А. А. Местное самоуправление в России IX-XIX cт.: Историч. очерк. / А. А. Кизеветтер. – 2-е изд. – Пг., 1917. – С. 91.

Ступак Ф.Я. Вказ. праця. – С. 127.

ПСЗ РИ – Собр. 1-е. – Т. ХХІІ. – № 16344. – С. 547.

ПСЗ РИ – Собр. 1-е. – Т. ХХ. – № 14392 (Гл. XVI). – С. 547

ПСЗ РИ – Собр. 1-е. – Т. ХХІІ. № 16003 – С. 154

ПСЗ РИ – Собр. 1-е. – Т. ХХІІ. – № 16300. – С. 502.

ПСЗ РИ – Собр. 1-е. – Т. ХХІІІ. – № 17107. – С. 408.

Костина Е. Ю. История социальной работы. [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.univer5.ru/sotsialnaya-rabota/istoriya-sotsialnoy-rabotyi- 191/Page50.html.

ПСЗ РИ – Собр. 1-е. – Т. ХХV. – № 18667. – С. 385.

ПСЗ РИ – Собр. 1-е. – Т. ХХVІ. – № 19761. – С. 539.

Там само. – С. 540.

ПСЗ РИ – Собр. 1-е. – Т. ХХV. – № 18669. – С. 385.

Баранов А. А. От Императорского Московского воспитательного дома до Научного центра здоровья детей Российской академии медицинских наук / А. А. Баранов, В. Ю. Альбицкий, С.Р. Долгова и др. – М., 2008. – С. 32.

ПСЗ РИ – Собр. 1-е. – Т. ХХVІ. – № 19741. – С. 518.

Там само. – С. 520.

О общественном призрении в России. – СПб., 1818. – С. 60, 64.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-23

Номер

Розділ

Історіографія, джерелознавство