Комплекси озброєння у групових похованнях катакомбної культури міжріччя Дніпра та Дону.

Автор(и)

  • Andriy Dubiaha Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2019.2.1

Ключові слова:

катакомбна культура, групові поховання, зброя

Анотація

Метою статті є аналіз тієї частини поховального реманенту колективних могил катакомбної культурної області міжріччя Дніпра та Дону, що відповідає ареалу розповсюдження Донецько-донської катакомбної культури, яка репрезентує зброю, і виявлення характерних особливостей цих поховань. В основу дослідження покладено порівняльний, історико-типологічний і статистичні методи. За результатами дослідження виявлено, що групові поховання з елементами озброєння можна віднести до тих, які демонструють високий соціальний статус похованих. Проте на сьогодні існують труднощі інтерпретації поховального реманенту колективних поховань, адже відсутні критерії, за якими можна з упевненістю віднести той чи інший елемент поховального інвентаря до конкретного кістяка. Також необхідно зважати на те, що основне джерело з дослідження катакомбної культури є поховання, які є дуже символічними та містять багато елементів, що репрезентують уявлення та вірування людей і можуть значно викривляти дійсність. Цей аспект суттєво ускладнює роботу дослідників. Адже предмети, які покладено в поховання, далеко не завжди напряму стосуються професійної діяльності людини, наприклад, зброя в дитячих похованнях не може вказувати на те, що вони були вояками. В такому випадку інтерпретація предметів озброєння повинна бути вкрай обережною, бо, скоріш за все, вона є соціальним маркером.

Статистичний аналіз доводить, що більшість парних і групових поховань має середні показники насиченості супровідного інвентаря, що може свідчити про оптимізацію використання поховальних споруд за часів середньої бронзи. Проте групові поховання із загальноприйнятими інсигніями влади (булави, наконечники стріл тощо) є насиченими супровідним поховальним реманентом з перевищенням середньостатистичних показників, що дозволяє, на рівні джерел, припускати високий соціальний статус похованих. Результати дослідження можуть бути використані для подальших соціальних реконструкцій суспільства середньобронзової доби.

Біографія автора

Andriy Dubiaha, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант кафедри всесвітньої історії та археології

Посилання

Братченко С. Н. Левенцовская крепость. Памятник культуры бронзового века. Матеріали та дослідження з археології Східної України: зб. наук. праць. Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2006. С. 32–305.

Братченко С. Н. Лук і стріли доби енеоліту – бронзи півдня Східної Європи. Археологія. 1989. № 4. С. 70–81.

Братченко С. Н., Післарій І. О. Звіт за археологічні дослідження біля сіл Новоолександрівка, Новомикільське, Нова Астрахань, х. Шевченка, с. Булгаківка. Київ, 1972. 93 с.

Братченко С. Н., Шарафутдинова Э. С., Смирнов А. М. Отчет левобережного отряда Северо-Донецкой экспедиции за 1974 г. (раскопки курганов эпохи бронзы в Сватовском р-не на Луганщине: г. Сватово, с. Петровка, с. Ковалевка). Киев, 1974. 71 с.

Геннеп А. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов / пер. с франц. Москва: Восточная литература, 1999. 198 с.

Гладких М. И., Писларий М. А., Кротова А. А. Отчет о работе северскодонецкой новостроечной экспедиции в 1974 г. Киев, 1974. 127 с.

Дубяга А. П. Поховання катакомбної спільноти з булавами. Зб. матер. всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. 14–15 трав. 2015. Житомир; Вінниця, 2015. С. 63–64.

Клочко В. І., Пустовалов С. Ж. До реконструкції озброєння та військової справи катакомбного суспільства північного Причорномор’я. Праці центру пам’яткознавства. Київ, 1992. Вип. 1. С. 118–141.

Клочко В. І. Озброєння та військова справа давнього населення України (5000–900 рр. до Р. Х.). Київ: АртЕк, 1996. 337 с.

Литвиненко Р. О. Новобудовна археологія в Донбасі: етапи, дослідники, досягнення. Історичні записки. 2012. Вип. 33. С. 243–251.

Моруженко А. А., Посредников В. А., Привалов А. И., Зарайська Н. П. Отчет об археологических работах в зоне строительства мелиоративних систем Донецкой обл. в 1982 г. Киев, 1982. 48 с.

Отчет Второй Северскодонецкой экспедиции об археологических исследованиях в Донецкой и Ворошиловградской областях в 1976 г. / Братченко С. Н., Писларий И. А. та ін. Київ, 1976. 87 с.

Першиц А. И. Война и мир в ранней истории человечества: в 2 т. Москва, 1994. Т. 1. 175 с.; Т. 2. 245 с.

Писларий И. А. Отчет о работах Северно-Донецкой экспедиции ИА АН УССР за 1977 год на территории Ворошиловградской области. Киев, 1977. 99 с.

Пустовалов С. Ж. Етносоціальна характеристика ямно-катакомбного суспільства Північного Причорномор’я: дис. … д-ра іст. наук: 07.00.05 Київ, 2015. 549 с.

Сорокіна С. А. Деякі сучасні тенденції у реконструкціях соціального устрою суспільств доби бронзи у степовій смузі України. Наукові записки. 2004. № 27. С. 14–17.

Стеганцева В. Я. Военное дело в эпоху ранней и средней бронзы на юге Восточной Европы. Военная археология. Оружие и военное дело в исторической и социальной перспективе (2–5 сент. 1998 г.): матер. междунар. конф. СПб., 1998. С. 52–57.

Чередниченко Н. Н., Чередниченко Е. Ф. Отчет о работе Ворошиловградской экспедиции. Киев, 1972. 84 с.

Vencl Sl. War and Warfare in Archaeology. Journal of Anthropological Archaeology. 1984. V. 3. № 2.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Студії історичні