Школа гірничих десятників імені В. О. Вагнера як приклад успішно реалізованої освітньої ініціативи.

Автор(и)

  • Iryna Shandra Харківська державна академія культури

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2019.2.4

Ключові слова:

школа десятників, В. О. Вагнер, гірничотехнічна освіта, З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії

Анотація

У статті досліджується історія створення та навчальний процес у школі гірничих десятників ім. В. О. Вагнера, яка була відкрита 1909 р. за ініціативою З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії (м. Харків), вуглепромисловців Області Війська Донського та власне В. О. Вагнера (гірничий інженер, почесний член Ради З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії, начальник Південно-Східного гірничого управління Російської імперії). Цей навчальний заклад у статті розглядається як взірець приватної ініціативи у гірничотехнічній освіті, адже державні дії у цій царині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. відзначалися повільністю, організаційною й фінансовою обмеженістю. Приватна активність представницької корпорації та окремих підприємців показана в дослідженні як дія «груп інтересів», які, відповідно до корпоративістського підходу, є рушійними силами розвитку суспільства. Проведений аналіз роботи школи десятників ім. В. О. Вагнера засвідчив високий рівень підготовки спеціалістів, їхню затребуваність на виробництвах та популярність школи у робітничому середовищі. Тенденції розвитку, які відбувалися в професійній освіті на початку ХХ ст., можуть бути використані і в нинішніх умовах. Результативним буде підвищення кваліфікації персоналу на провідних промислових об’єктах сучасної України, безпосереднє ознайомлення робітників з новітніми технологіями, впровадженими у виробництво. Вивчення подібних прикладів організації навчальних закладів на підприємствах дозволить відродити українські традиції бізнесу, мотивувати сучасних промисловців і підприємців опікуватися рівнем професіоналізму своїх працівників, постійно його підвищуючи. Звернення до історії школи гірничих десятників ім. В. О. Вагнера цінне своїм позитивним результатом: фахово складеними навчальними програмами, вдало організованим навчальним процесом, поєднаним із практикою, та загальним належним рівнем підготовки випускників.

Біографія автора

Iryna Shandra, Харківська державна академія культури

доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії, музеєзнавства та пам’яткознавства

Посилання

Отчет Совета Съезда XLI съезду горнопромышленников юга России за 1915–1916 отчетный год. Харьков: Типография Б. Бенгис, 1916. 164 с.

Прокопенко Л. Л. Розвиток професійної освіти на Катеринославщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження. 2015. Вип. 13. С. 154–163.

Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в России. Т. 1. Санкт-Петербург: «Владимирская» типо-литография, 1891. [разд. паг.].

Труды XXIV съезда горнопромышленников Юга России. Ч. 1. Харьков: Паровая типография и литография Зильберберг, 1900. [разд. паг.].

Труды XXXIV съезда горнопромышленников Юга России. Т. 1. Харьков: Типография Б. Бенгис, 1910. [разд. паг.].

Труды XXXV съезда горнопромышленников Юга России (23 ноября – 9 декабря 1910 г.). Т. 2. Харьков, 1910. [разд. паг.].

Труды XXXVIII съезда горнопромышленников Юга России. Т. 1. Харьков: Типография Б. Бенгис, 1914. [разд. паг.].

Труды XLI съезда горнопромышленников Юга России (24 ноября – 4 декабря 1916 г.). Т. 2. Харьков, 1917. [разд. паг.].

Устав вечерних курсов для рабочих при рудничной школе Русско-Донецкого Общества и при школе горных десятников имени тайного советника В. А. Вагнера в Макеевке, Области Войска Донского. Справочная книга для горнопромышленников Юга России. Ч. 1. Харьков: Типография «Мирный труд», 1916. С. 49–51.

Устав школы горных десятников имени В. А. Вагнера. Справочная книга для горнопромышленников Юга России. Ч. 1. Харьков: Типография «Мирный труд», 1916. С. 41–44.

Учебные программы школы десятников имени В. А. Вагнера. Справочная книга для горнопромышленников Юга России. Ч. 1. Харьков: Типография «Мирный труд», 1916. С. 45–48.

Файвишевич Б. Владимир Александрович Вагнер (некролог). Горно-заводское дело. 1914. № 27. С. 9208–9213.

Шандра И. А. Деятельность представительных организаций предпринимателей в социально-культурной сфере (вторая половина XIX – начало XX вв.). Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршы / Вестник Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева (Астана). 2015. № 3 (106). С. 424–431.

Шандра І. О. З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії: створення та діяльність (1874–1918 рр.): монографія. Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. 300 с.

Шандра І. О. Культурно-освітня діяльність представницької організації гірничопромисловців півдня Росії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Вісник ЛНПУ імені Тараса Шевченка. Історичні науки. 2005. № 14. С. 232–237.

Экстренный съезд горнопромышленников Юга России, происходивший в городе Харькове 5–11 мая 1900 г. Харьков, 1900. [разд. паг.].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Студії історичні