Південноукраїнські міста в наративних матеріалах ХІХ ст.

Автор(и)

  • A. S. Kuhlev

Ключові слова:

наративні джерела, спогади, щоденники, записки мандрівників, місто, листування, Південна Україна

Анотація

У статті на основі аналізу наративних джерел відтворено сторінки історії вели- ких населених пунктів Південної України ХІХ ст., висвітлено ряд аспектів їхнього господарського, суспільного, духовного розвитку. Наративні джерела містять багатий, а в ряді випадків й унікальний матеріал, однак вимагають ґрунтовного критичного аналізу.

Посилання

Гедьо А. В., Шажко А. С. Матеріали особового походження як інформативне джерело з історії іноземців Південної України / А. В. Гедьо, А. С. Шажко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Ltkp/2011_64/ ist/ist7.pdf.

Казьмірчук М. Г. Джерела особового походження / М. Г. Казьмірчук. – К.: Логос, 2010. – 242 с.

Там само. – С. 6.

Константінова В. М. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861–1904 роки) / В. М. Константинова. – Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – 596 с.

Гедьо А. В. Соціально–економічний розвиток грецьких громад України середини XVII–XIX ст.: джерелознавчий аспект / А. В. Гедьо. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 399 с.

Баханов К. А. Бердянск в дневниках титулярного советника В. К. Крыжановского. Крыжановский В. К. Дневники / К. А. Баханов, И. И. Лыман. – Запорожье: Просвіта, 2002. – 218 с.

Коляструк О. А. Документи особового походження як джерела з історії повсяк- денності / О. Коляструк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/JournALL/journal/2008/2/13.pdf.

Шушлянікова Н. В. Соціокультурна історія Херсонщини кінця XVIII – початку XX ст. за наративною літературою: дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Н. В. Шушлянікова. – Херсон, 2002. – 203 с.

Арабаджи С. С. Повсякденне життя грецького населення Північного Приазов’я кінця XVIII–початку XX ст.: джерелознавчий аспект: дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 / С. С. Арабаджи. – Донецьк, 2012. – 262 с.

Щербинин М. П. Кн. М. С. Воронцов и Н. Н. Муравьев. (Из служебных воспоминаний М. П. Щербинина / М. П. Щербинин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.memoirs.ru/rarhtml/1328Sherbinin.htm.

«Бердянський літописець» Василь Крижанівський / Упор. І.І. Лиман, В.М. Константинова. – Бердянськ–Київ–Едмонтон: РА «Тандем–У», 2007. – С. 155.

Из одесских воспоминаний П.Т. Морозова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// http://www.runivers.ru/bookreader/book406307/#page/335/mode/1up.

Письма П. Т. Морозова к А. Г. Тройницному [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.memoirs.ru/rarhtml/1460RS1897_1.htm.

Записки Ивана Степановича Жиркевича, 1795-1848 гг. / И. С. Жиркевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.memoirs.ru/rarhtml/ 1481RS76_17_10.htm.

Филиппов М. А. Профессоры братья Бруны. Из воспоминаний М. А. Филиппова / М. А. Филиппов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.memoirs.ru/rarhtml/ 1262Filippov.htm.

Маркевич А. Поправки и дополнения к статье «Профессоры братья Бруны» / А. Маркевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.memoirs.ru/rarhtml/ 1263Markevic.htm.

Нильский А. А. Из воспоминаний артиста А. А. Нильского / А. А. Нильский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.memoirs.ru/rarhtml/Nilski_ IV_93_12.htm.

Афанасьев Н. Я. Воспоминания Н. Я. Афанасьева / Н. Я. Афанасьев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.memoirs.ru/rarhtml/Afanasiev_IV90_8.htm.

Алексеев А. А. Воспоминания артиста Императорских театров А. А. Алексеева / А. А. Алексеев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.memoirs.ru/rarhtml/ Alexeev_IV92_7.htm.

Кретчмер М. А. Воспоминания М. А. Кретчмера / М. А. Кретчмер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.memoirs.ru/rarhtml/Kret_IV88_3_4_5.htm.

Михайловский-Данилевский А. И. Записки А. И. Михайловского-Данилевского. 1818 год / А. И. Михайловский-Данилевский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.memoirs.ru/rarhtml/Mih_Danil_IV92_5.htm.

Заметки и воспоминания русской путешественницы по России, в 1845 году. Ч. 1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/55067/ read#page1.

Заметки и воспоминания русской путешественницы по России, в 1845 году. Ч. 2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.my-shop.ru/_files/product/ pdf/126/1258330.pdf.

Городецкий М. И. Поездка в Холм, Подолию и Бессарабию. Путевые наброски / М. И. Городецкий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.memoirs.ru/rarhtml/ Gorodeck_IV90_12.htm.

Скалон С. В. Воспоминания С. В. Скалон (урожденной Капнист) / С. В. Скалон. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.memoirs.ru/rarhtml/Skalon_IV91_ 6.htm.

Рагозина Е. А. Из дневника русской в Турции перед войной 1877–1878 гг. / Е. А. Рагозина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.memoirs.ru/rarhtml/ Ragoz_RS10_141.htm.

Тарасов Д. К. Воспоминания моей жизни, Записки почетного лейб-хирурга Д.К. Тарасова. 1782–1866 / Д. К. Тарасов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.memoirs.ru/rarhtml/1179Tarasov.htm.

Греллэ-де-Мобилье С. Дневник Греллэ-де-Мобилье. Записки квакера о пребывании в России. 1818-1819 / С. Греллэ-де-Мобилье [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.memoirs.ru/rarhtml/1310GrDeMobil.htm.

Глинка Г. А. Письма из Юга / Г. А. Глинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.memoirs.ru/rarhtml/1480RS76_17_9.htm.

Из письма В. Г. Белинского О пребывании в Екатеринославе в 1846 г. 24 июня 1846 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gorod.dp.ua/history/ article_ru.php?article=19.

Александр Сергеевич Даргомыжский. Материалы для его биографии. 1813-1869 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.memoirs.ru/ rarhtml/1417ASDarg.htm.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-23

Номер

Розділ

Історіографія, джерелознавство