Мовна структура населення Південної України (за матеріалами Всесоюзного перепису населення 1926 року).

Автор(и)

  • Natalya Malyarchuk Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2019.2.6

Ключові слова:

росіяни, українці, Всесоюзний перепис населення 1926 р., Південна Україна, російська мова, українська мова

Анотація

Автором проаналізовано склад населення Південної України за рідною мовою, розглянуто особливості мовної структури по окремих округах, а також міських та сільських поселеннях регіону, здійснено порівняльний аналіз етнічної та мовної структур населення, визначено рівень та характер асиміляційних процесів в регіоні та по УСРР загалом.

За підсумками дослідження автор дійшов висновків, що у 1926 р. абсолютна більшість населення Південної України вважала своєю рідною мовою українську. Аналіз мовної структури населення окремих округ Південної України показав, що у більшості з них, окрім Одеської, переважало україномовне населення. Російська, яку визнали рідною менше чверті населення, була другою за демографічною потужністю мовою регіону. Проте вона мала більшу комунікаційну потужність і, як наслідок, більший асиміляційний потенціал, ніж українська. Мови інших народів, що проживали на території регіону, загалом посідали незначне місце у його мовному середовищі.

Порівняльний аналіз етнічної та мовної структури населення Південної України показав, що українці, попри свою чисельну перевагу, здійснювали дуже незначний асиміляційний вплив на інші етнічні спільноти регіону. Більше того, вони самі зазнавали асиміляції з боку російської етнічної меншини. Це дозволило зробити висновок про деформованість мовної ситуації у регіоні, а також про неприродний та асиметричний характер асиміляційних процесів. Російський асиміляційний вплив найбільш потужно проявлявся у великих містах – адміністративних, економічних та культурних центрах Півдня України. У невеликих містах та сільських поселеннях процес російської асиміляції відбувався повільніше, і для населення більшості з них рідною була українська мова.

Автором зроблено висновок, що хоча в цілому русифікація на Півдні України у 1926 р. ще не набула загрозливого характеру, і для абсолютної більшості населення рідною була мова власної національності, проте асиміляційні процеси в регіоні відбувалися більш інтенсивно, ніж загалом по УСРР.

Біографія автора

Natalya Malyarchuk, Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

кандидат історичних наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін

Посилання

Воробьев Н. Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года. Краткий обзор организации и производства. Москва: В/О «Союзоргучет» редакционно-издательское управление, 1933. 103 с.

Воронко О. Г. Розвиток етнодемографічних процесів і формуваня соціальної структури суспільства в Україні 20-х рр. ХХ ст.: дис. … канд. іст. наук: 07.00.05. Київ, 1998. 230 с.

Всесоюзний перепис людності 1926 р.: Українська соціялістична радянська республіка. Степ. Дніпрянський промисловий підрайон. Гірничий підрайон. Національність, рідна мова, вік, письменність. Т. ХІІІ, від. 1. Москва: Видання ЦСУ Союзу РСР, 1929. 465 с.

Гринь Д. Зміни в національному складі міського населення України у 20– 30-х рр. ХХ ст. Україна на порозі ХХІ століття: актуальні питання історії: Збірник наукових праць. Київ: Стилос, 1999. С. 196–202.

Малярчук Н. Г. Особливості мовної ситуації в Донбасі в 20-ті рр. ХХ ст. Історичні і політологічні дослідження. 2009. № 2. С. 93–99.

Малярчук Н. Г. Мовна структура населення Східної України (за матеріалами Всесоюзного перепису населення 1926 року ). Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. Кн. 27. Вінниця: ДонНУ ім. Василя Стуса, 2018. С. 61–73.

Малярчук Н. Г. Російське населення Східної України (за матеріалами Всесоюзного перепису населення 1926 року). Історичні і політологічні дослідження. 2017. № 1 (60). С. 36–44.

Малярчук Н. Г. Росіяни в етнічній структурі населення південно-східної України (за матеріалами Всесоюзного перепису населення 1926 року). Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. Кн. 26. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. С. 155–167.

Малярчук Н. Г. Українське та російське населення південної України: кількісний аспект (за матеріалами всесоюзного перепису населення 1926 року). «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions»: Papers of the 9th International Scientific Conference. September 6, 2019, Stuttgart, Germany. Р. 229–236.

Романцов В. О. Українці на одвічних землях (ХVІІІ – поч. ХХІ ст.). Київ: Видавництво ім. Олени Теліги, 2004. 183 с.

Статистика України. № 124. Серія І. Демографія. Короткі підсумки перепису населення України. 12–17 грудня 1926 р. Національний і віковий склад, рідна мова та писемність населення. Харків, 1928. 210 с. Т. V. Вип. 2. Х с.

Турченко Г. Ф., Овчаренко Г. Ф. Етнічний склад міського населення Півдня України (за матеріалами Всесоюзного перепису населення 1926 р.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2009. Вип. XXVII. С. 185–192.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Студії історичні