Українська політична еміграція в міжвоєнній Чехословаччині (1921–1939). Світ захоплень й уподобань її представників.

Автор(и)

  • Olga Zubko Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2019.2.7

Ключові слова:

історія повсякденності, міжвоєнна Чехословаччина, українська політична еміграція, хобі

Анотація

Хобі – це життєве захоплення людини (тимчасове, або постійне), яким їй хочеться займатись, не шкодуючи часу та сил; захоплення, що, фактично, розповідає про те, до чого людина має потяг, які в людини проблеми цієї миті. Світ захоплень та уподобань у ретроспективі – одна зі складових історії повсякденності, завданням якої є намагання осмислити буденний рівень життя суспільства. Історія повсякденності методологічно – це, фактично, поєднання методів макроісторії та мікроісторії. Методологія історії повсякденності підпорядкована головному завданню: вивчити все те, що оточує людину, життєвий світ, та як людина соціалізується у цьому світі, впливає на нього, вносячи певні корективи в матеріальний рівень буття та в систему зв’язків й стосунків з іншими людьми. Отже, історик повсякденності вчитується у тексти, використовує нові засоби, щоб розкрити те, що ховається за прямими висловлюваннями, розшифровує прихований смисл; аналізує правила й способи прочитання історичного тексту тієї аудиторії, якій він призначався, і багато іншого. Відбиття хобі як еміграційного повсякдення має свої нюанси: по-перше, ця сторона дійсності дуже широка та всеосяжна; по-друге, у історика, який реконструює хобі в ретроспективі, часто відсутні джерела як такі, або, навпаки, цих джерел надто багато, і вони стосуються не тільки хобі. З огляду на такі обставини, фахової літератури з окресленої тематики небагато.

Хобі як частину повсякденного життя українського емігранта в міжвоєнній Чехословаччині можна умовно розподілити на декілька груп: інтелектуально-естетичні, тілесномануальні, накопичувальні, ексцентричні, азартні, інформаційно-комунікативні. За часів еміграції основне призначення хобі полягало в тому, щоб проводити з користю вільний час, яка розумілася як моральне задоволення. Оскільки світ захоплень та уподобань представників української міжвоєнної політичної еміграції в ЧСР виступав своєрідною адаптивною антистресовою терапією, котра дозволяла виживати в умовах непростих життєвих реалій, людинознавча концепція історичних досліджень набуває все більшої популярності, завдяки спрямуванню вектора руху гуманітарного знання у бік зняття заборони та усунення кліше з цілої низки суспільнозначущих тем.

Біографія автора

Olga Zubko, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат історичних наук, докторант кафедри історії і культури України

Посилання

Archiv bezpečnostních složek. (Praha, Czech Republic). Fond S OSTRAVA. Sign. S-4552 OV.

Єреміїв М. Подєбрадський гумор… «Хроніка-2000». «Україна–Чехія». Ч. ІІ. Український культурологічний альманах. Випуск 29–30. Київ: Фонд сприяння розвитку мистецтв України, 1999. С. 216–218.

З приватного листування О. Зубко та академіка М. Мушинки. Лист від 25 грудня 2017 р.

Зубко О. Слухи, сплетни и мифы в среде белорусской пражской эмиграции (1921–1939). URL: http://bialorutenistyka.umcs.pl (дата звернення: 06.09.2018).

Касіян В. З мого життя… «Хроніка-2000». «Україна–Чехія». Ч. ІІ. Український культурологічний альманах. Вип. 29–30. Київ: Фонд сприяння розвитку мистецтв України, 1999. С. 270–290.

Коляструк О. А. Історія повсякденності як об’єкт історичного дослідження: історіографічний та методологічний аспекти. Харків: Курсор, 2008. 122 с.

Коляструк О. А. Інтелігенція УСРР в 1920-ті рр.: повсякденне життя. Київ: Інститут історії України НАН України, 2011. 312 с.

Кралюк П. Марево революції. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2017. 304 с.

Липа Ю. Гадючки: Новела. Нотатник 3: Новели. Львів: Хортиця, 1937. С. 159–162.

Матеріяли до історії літератури і громадської думки. Т. 3: Листування з американських архівів. 1857–1933 / УВАН у США; Ред.: Б. Струмінський, М. Скорупська у співпраці з Е. Касинцем і Н. Лівицькою-Холодною; Вступ. ст.: М. Раєв, М. Скорупська; Заг. ред.: Я. Білінський, В. Омельченко, О. Федишин. Нью-Йорк, 1992. С. 527–751.

Наріжна Н. Дитячими очима. (Спомин). Прага: Vydalo Sdruženiv České Republice, 2010. 99 s.

Пеленська О. Українці в Чехословаччині та режим Сталіна. Репресії 1945 р. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/29245913.html (дата звернення: 25.05.2018).

Пономарьов В. Дмитро Чижевський: філософ, що любив котів. URL: http://politikan.com.ua/8/6/0/49096.htm (дата звернення: 25.05.2015).

Пушкарева Н. История повседневности, как направление «исторических исследований». URL: http://www.perspektivy.info/print.php?ID=50280 (дата звернення: 1.06.2016).

Сімянців В. Інженер-емігрант у Чехо-Словаччині. Буенос-Айрес–Філадельфія: В-во Юліяна Середяка, 1978. 123 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Студії історичні