Жінка в українському науковому просторі 20–30-х рр. ХХ ст. через призму епістолярної спадщини

Автор(и)

  • A. V. Gedo
  • Yu. V. Iordanova

Ключові слова:

науковець, історична наука, жінка, репресії, листи

Анотація

яких зроблено висновки щодо місця та ролі жінки в українському науковому просторі в 1920–1930-х рр. Використання епістолярної спадщини в якості джерела надає змогу розглядати роль жінки в історичній науці не лише з боку фактів, а й з боку емоцій і переживань самих репрезентанток.

Посилання

Иванова Л. В. Формирование советской научной интеллигенции 1917–1927 / Л. В. Иванова. – М. : Мысль, 1980. – 391 с.

Дядиченко В. А. Развитие исторической науки на Украине (1917–1963 гг.) / В. А. Дядиченко, Ф. Е. Лось, В. Г. Сарбей // Вопросы истории. – 1964. – № 1. – С. 3–26.

Оглоблин О. Передмова / Полонська-Василенко Н.Д. Запоріжжя XVIII століття та його спадщина. – Мюнхен: «Дніпрова хвиля», 1965. – Т. 1. – С. 7–10.

Винар Л. Матеріали до біографії проф. Наталії Полонської-Василен- ко // Український історик. – 1983. – № 2–4. – С. 55–73.

Енциклопедія українознавства : Словникова частина : в 11 кн. / Наукове товариство ім. Шевченка ; В. Кубійович (гол. ред.). – Репр. відтворення вид-ня 1955–1984 років. – К.: Глобус, 1996. – Т. 1–11.

Берто Д. Семейное владение и семья: трансмиссии и социальная мобильность, прослеживаемые на пяти поколениях / Д. Берто, И. Берто-Вьям // Социс. – 1993. – № 1–2. – С. 132–140.

Матяш І. Б. Катерина Грушевська: Життя і діяльність / І. Б. Матяш. – К. : Україна, 2004. – 240 с.

Андросова-Байда Д. О. Українська історична наука 1920-х рр.: образ жінки-істо- рика: дис. ... канд. іст. наук : Спец. 07.00.06 / Д. А. Андросова-Байда. – К., 2010. – 172 с.

Там само. – С. 92

Там само.

Андросова-Байда Д. О. Кар´єрні стереотипи жінки-науковця (на прикладі української історичної науки) / Д.А. Андросова-Байда // Гендерна освіта в Україні: теоретичні та праксеологчні аспекти реалізації. Матеріали всеукраїнської науково- практичної конференції / м. Дніпропетровськ, 24 листопада 2011 р. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 88–93.

ІР НБУВ, ф. Х, спр. 1819, арк. 1.

Берло Г. Мої знайомства з деякими українськими діячами / Г. Берло // Україна. – 1929. – Кн. 34. – С. 118–123.

Андросова-Байда Д. О. Українська історична наука 1920-х рр.: образ жінки- історика. – С. 127.

Там само.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-22

Номер

Розділ

Історіографія, джерелознавство