Етапи розвитку лапідарної колекції Херсонського обласного краєзнавчого музею

Автор(и)

  • A. V. Kostenko

Ключові слова:

Херсонський краєзнавчий музей, лапідарні пам’ятки, Лапідарій, музейні фонди

Анотація

У статті розповідається про історію формування лапідарної колекції Херсонського обласного краєзнавчого музею від початку його існування до сьогодні. Особливу увагу звернено на етапи розвитку музею та лапідарної колекції як його організаційної складової.

Посилання

Довженко Н. Кам'яні статуарні пам'ятки Надчорноморщини періоду ранньої та середньої бронзи / Н. Д. Довженко. – К.: Родовід, 2009. – Т. 3: Доба бронзи (серія «Давня скульптура і пластика України»).

Красножон А. Эпиграфические памятники из Белгородской крепости / А. В. Красножон // Stratum Plus. – 2013. – № 6. – С. 177–212.

120 раритетів Херсонського краєзнавчого музею. – Херсон: Гілея, 2010. – 128 с.

Абікулова М. Лапідарій Херсонського краєзнавчого музею / М. Й. Абікулова. – Херсон: Гілея, 2011. – 30 с.

Костенко А. Лапідарій Херсонського краєзнавчого музею як відкрите фондосховище / А. В. Костенко // Праці Центру пам’яткознавства. – 2014. – № 26. – С. 187–199.

Оленковський М. Видатні херсонські учені-археологи: бібліографічний довідник / М. П. Оленковський. – Херсон: ХОВ КУІН, 2000. – С. 8.

Херсонский музей древностей. Сборник газетных статей и заметок. 1871–1928 гг. / сост., подгот. текста, предисл., прим. В. Л. Черникова. – Херсон: Наддніпряночка, 2012. – С. 233.

Фармаковский Б. Мраморная стела Херсонского музея из Ольвии / Б. В. Фармаковский // Известия Императорской археологической комиссии. – 1915. – № 58. – С. 82–127.

Абікулова М. Вказ. праця. – С. 6.

Херсонский музей древностей. – С. 162.

Эварницкий Д. История села Фалеевки-Садовой / Д. И. Эварницкий. – СПб.: Типо- графия И. Н. Скороходова, 1892. – 100 с.

Довженко Н. Вказ. праця. – С. 44–45.

Там само. – С. 172–173.

Абікулова М. Вказ. праця. – С. 10.

Там само. – С. 29.

Власова Е. Музей И. К. Суручана в Кишиневе (судьба коллекции) / Е. В. Власова // Жебелевские чтения I (научные чтения памяти академика С. А. Жебелева). Тезисы докладов научной конференции 28–29 октября 1997 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.centant.spbu.ru/centrum/publik/confcent/1997- 10/vlasova.htm

Красножон А М. Вказ. праця. – С. 180.

120 раритетів Херсонського краєзнавчого музею. – С. 41.

Абікулова М. Вказ. праця. – С. 7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-23

Номер

Розділ

Історіографія, джерелознавство