Інституційні та процесуальні тенденції ЄС У вимірі національних інтересів і перспектив інтеграційної політики України

Автор(и)

  • I. D. Dudko

Ключові слова:

ЄС, інституції, процеси, Україна

Анотація

Стаття спрямована на розгляд інституційного й процесуального розвитку ЄС від Маастрихтської до Лісабонської угоди із визначенням централістських і демократичних тенденцій Союзу, з одного боку, а з іншого – аналізу відповідності цих тенденцій національним інтересам України у вимірі внутрішніх суспільно-політичних проблем і перспектив інтеграційної політики країни.

Посилання

Забарко Б. Україна та людський вимір європейського процесу (на шляху до включення в Європейські структури) / Б. Забарко // Політологічні читання. – 1993. – № 4. – С. 3–29.

Рудяков Л. До і після Маастрихту / Л. Рудяков // Політика і час. – 1996. – № 7. – С.41–45.

Кіш Є. Європа у пошуках нової ідентичності / Є. Кіш // Нова політика. – 1998. – № 3. – С. 3–6.

Терещенко О. С. Міфи про хартію основних прав Європейського Союзу / О. С.Терещенко // Юридичний журнал. – 2005. – № 5. – С. 92–94.

Деменко О. Ф. Європейський Союз після Лісабонської угоди / О. Ф. Деменко // Су- часна українська політика. Політики і політологи про неї. – 2010. – № 19. – С. 396–403.

Україна в Європі: контекст міжнародних відносин. Колективна монографія / Кер. авт. колективу і науковий редактор А. І. Кудряченко Інститут європейських досліджень НАН України. – К.: Фенікс, 2011.

The Maastricht Treaty. Treaty on European Union. Maastricht, 7 February 1992 [Electronic resource]. – Retreaved from: http://www.eurotreaties. com/maastrichteu.pdf

Словник-довідник Європейського Союзу / Ред. Ю. Марченко. – К.: К.І.С., 2001. – С. 38–39.

Subsidiarity. EU Glossary [Electronic resource]. – Retreaved from: http://europe.eu.int/scadplus/lossary/subsidiarity_en.htm

The Treaty of Amsterdam. Amending the treaty on European Union, the treaties establishing the European Communities and certain related acts. Amsterdam, 2 October 1997 [Electronic resource]. – Retreaved from: http://www.eurotreaties.com/amsterdamtreaty.pdf

Амстердамський договір 1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://djerelo.com/international-relations/130-mizhnarodni-organizacii/8081-60- amsterdamskyy-dogov%D1%96r-1997-r

Смайтер Э. Текущее развитие права Европейского Союза: Амстердамский договор. Институт Европейского Права. Католический Университет Левена (Бельгия) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eulaw.edu.ru/documents/articles/amsterd_dogovor.htm

Treaty of Nice. Amending the treaty of European Union, the treaties establishing the European Communities and certain related acts (2001/C80/01)/ 10.3.2001 Official Journal of the European Communities C 80/1 [Electronic resource]. – Retreaved from: http://eurlex.europa.eu/en/ treaties/dat/ 12001C/pdf/12001C_EN.pdf

Барч Я. Європейська інтеграція – Суверенітет – Самовизначення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://soskin.info/ea/2001/4/20010480.html

Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007 // Official Journal of the European Union. – Vol. 50. – 17 December 2007. – P.1-231 [Electronic resource]. – Retreaved from: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007: 306:SOM:en:HTML

Путівник По Лісабонському договору [Електронный ресурс ]. – Режим доступу: http://eeas.europa.eu/delegations/ ukraine/ documents/virtual_library/ lisbontreaty_uk.pdf

Лиссабонский договор. Справка [Электронный ресурс ]. – Режим доступа: http://ria.ru/politics/20091002/187235710.html

Їжак О. Конституція Європейського Союзу: проблеми та перспективи для України (за досвідом республіки Польща) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.db.niss.gov.ua/docs/polmil/120.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-22

Номер

Розділ

Політичні науки