Дисципліна «Міжнародні відносини» в системі освіти та науки України

Автор(и)

  • V. F. Lisak

Ключові слова:

наука, міжнародні відносини, українська наукова школа міжнародників, вищі навчальні заклади України

Анотація

Проаналізовано становлення та розвиток наукової школи міжнародників України на базі вищих навчальних закладів. Зосереджено увагу на історії створення київської школи міжнародників, діяльності львівської, одеської, донецької та інших наукових шкіл, сучасній проблематиці наукових досліджень, працях провідних науковців тощо.

Посилання

Копійка В. Київська школа міжнародних відносин / В. Копійка // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 32. – С. 10–17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/jpdf/VLNU_Mv_2013_32_4.pdf

Бик І. Міжнародні відносини у Львівському університеті: історія і сучасність / І. Бик // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини . – 2013. – Вип. 32. – С. 3–9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VLNU_Mv_2013_32_3.pdf

Крапівін О., Тодоров І. Донецька школа міжнародних відносин: становлення та перші здобутки / О. Крапівін, І. Тодоров // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 32. – С. 18–25 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VLNU_Mv_2013_32_5.pdf

У Львівському університеті відзначили 20-річчя створення факультету міжнародних відносин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lnu.edu.ua/index.php?q=information&new=117

Кафедра международных отношений и внешней политики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iir.edu.ua/ru/education/international_relations/mvzp/

Інформаційна система «Конкурс» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vstup.info/2014/i2014okr1b351edc74-397c-436c-b68bfd93afd7bb6b.html

Васильєва-Чекаленко Л. Д. Україна в міжнародних відносинах (1944-1996 рр.) : [Навч. посіб]. / Л. Д. Васильева-Чекаленко. – К. : Освіта, 1998. – 175 с.

Науково-дослідна робота [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.iir.edu.ua/science/research/

Україна в європейському безпековому просторі : монографія / [В. А. Манжо- ла та ін. ; за заг. ред. В. В. Копійки]; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Київський університет, 2012. – 319 с.

Шнирков О. І. Європейський Союз у глобальному інноваційному просторі : монографія / О. І. Шнирков // К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 143 с.

Інститут європейської інтеграції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.insteuro.civicua.org/

Світова та європейська інтеграція: організаційні засади [Текст] : навч. посіб. / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Львівський філіал Української Академії держ. управління при Президентові України ; заг. ред. Я. Й. Малик, М. З. Мальський. – Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 402 с.; Європейський Союз: структура, функції, механізми. Навчальний посібник / За ред. Н. В.Антонюк. – Львів, 2002.; Європейський Союз: політика, економіка, право. Навчальний посібник / За ред. Н. В. Антонюк, М. М. Микієвича. – Львів, 2005.

Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: nu.edu.ua/index.php?q=bulletins&seria=11#

Кафедра міжнародних відносин – Режим доступу: http://onu.edu.ua/uk/structure/institutes/isn/interrelations/ 1

Глебов С. В. Становление системы безопасности и сотрудничества в Черноморском регионе и роль Украины в этом процессе (1990-е годы): Дисс. – Одесса, 2002. – 178 с.

Факультет суспільних наук та міжнародних відносин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dnu.dp.ua/view/fsocgum

Наукові школи Маріупольського державного університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mdu.in.ua/index/naukovi_shkoli/0-19

Вісник МДУ. Серія: Історія. Політологія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://visnyk-politologia.mdu.in.ua/

Булик М. В. Соціально-політичний розвиток Греції в умовах європейської інтеграції / М. В. Булик. – К. : МДУ, 2013. – 280 с.

Ушакова Ж. С. Регіональна політика Італії в контексті розвитку процесів європейської регіоналізму : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. наук зі спеціальності 23.00.02 – політичні інститути і процеси / Ж. С. Ушакова. – Маріуполь, 2012. – 17 с.

Свєтлакова М. А. Передвиборчі кампанії правоцентристської партії Італійської Республіки в контексті виборів 2006 та 2008 рр. // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник» / Під заг. ред. В. М. Вашкевича. – К., 2013. – С. 410–412; Свєтлакова М. А. Політичний популізм в Італійській Республіці на прикладі «Руху п’яти зірок» // Збірник наукових праць «Сучасна українська політика» – Київ, 2013. – С. 258–279. Свєтлакова М. А. Вплив світової фінансової кризи на соціально-політичне становище Італійської Республіки // Грані: науковий аль- манах. – Вип. 8. – Дніпропетровськ, 2014. –С. 138–144; Парламентські вибори 2006 р. в контексті політичного процесу в Італії // Вісник МДУ. Серія: Історія. Політологія. Збірник наукових праць. – Вип. 10., Маріуполь, 2014 . – С. 90–99.

Ясірова Ю. Ф. Рух соціал-демократів (ЕДЕК) в партійній системі Кіпру / Ю. Ф. Ясірова // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані» / Гол. ред. С. А. Квітка. – Дніпропетровськ: «Грані». – 2013. – № 11 (103). – С. 138–143; Ясірова Ю. Ф. Демократичний збір (ДІСІ) на виборах президента Кіпру 2013 р.: програмні засади та електоральна активність / Ю. Ф. Ясірова // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К: ВІР УАН, 2013. – Вип. 71 (№ 4). – С. 934–938; Ясірова Ю. Ф. Програмні засади політичних партій Республіки Кіпр з кіпрської проблеми в контексті процесу євроінтеграції / Ю. Ф. Ясірова // Збірник наукових праць «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Політологія. Історія» / Гол. ред. К. В. Балабанов. – Маріуполь: «Новий світ», 2014. – Вип. 10. – С. 141–151.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-22

Номер

Розділ

Політичні науки