Поховання катакомбної культури міжріччя Дніпра та Дону з бронзовими ножами.

Автор(и)

  • Adriy Dubiaha Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2020.1.1

Ключові слова:

Дніпро-Донське межиріччя, середній бронзовий вік, катакомбна культура, військові поховання, зброя, бронзовий ніж, соціальний статус

Анотація

Метою статті є систематизація й аналіз поховань доби середньої бронзи міжріччя Дніпра та Дону, яке відповідає ареалу Донецько-Донської катакомбної культури, що містили бронзові ножі. Дослідження ґрунтується на використанні таких методів, як порівняльний, історико-типологічний і статистичний. Зокрема, на основі статистичного аналізу з’ясовано, що поховання з бронзовими ножами катакомбної культури не варто вважати пересічними. Про це свідчить насиченість супровідним поховальним реманентом, що перевищує середні показники. Також установлено, що існують кореляти між похованнями з бронзовими ножами й іншими елементами озброєння, як-от вістря стріл, наконечники списів / дротиків, булав і сокир. Частина бронзових ножів могла виступати зброєю, причому зброєю неспеціалізованою. Для оцінки таких знахідок у похованнях важливим є аналіз супровідного інвентаря й іншого контексту. Актуальність цього напряму досліджень катакомбної культурної спільноти полягає у відсутності в наукових колах загальноприйнятої думки стосовно значення та сфери застосування цього елементу поховальних комплексів. На сьогодні існує кілька підходів щодо інтерпретації ножів: по-перше, як частина столового набору (зумовлено стійким поєднанням у похованнях з шилом і розглядається як ніж та виделка), по-друге, як предмет суто господарського вжитку (таке розуміння зумовлене переважно невеликими метричними характеристиками клинка), по-третє, як предмет озброєння. У результаті аналізу поховань, що містять бронзові ножі, виявлено, що всі запропоновані підходи є реалістичними. Але необхідно брати до уваги, що бронзовий ніж є важливим маркером високого прижиттєвого статусу і, попри свої морфметричні характеристики, може нести семіотичне навантаження зброї, а відтак – надавати «військового забарвлення» похованню. Можна припускати, що не всі воїни мали настільки високі статки, аби забезпечити себе зброєю з металу. Бойовий ніж може засвідчувати високий майновий статус небіжчика.

Біографія автора

Adriy Dubiaha, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант кафедри всесвітньої історії та археології

Посилання

Братченко С. Н. Нижнее Подонье в эпоху бронзы: (Периодизация и хронология памятников). Київ: Наукова думка, 1976. 252 с.

Братченко С. Н. Культура многоваликовой керамики. Археология Украинской ССР: В 3 т. Київ: Наукова думка, 1985. Т. 1. С. 451–458.

Братченко С. Н. Лук і стріли доби енеоліту – бронзи півдня Східної Європи. Археологія. 1989. № 4. С. 70–81.

Братченко С. Н. Донецька катакомбна культура раннього етапу. Луганськ: Шлях, 2001. 216 c.

Братченко С. Н. Левенцовская крепость. Памятник культуры бронзового века. Матеріали та дослідження з археології Східної України: Збірник наукових праць. Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2006. С. 32–305.

Братченко С. Н., Гершкович Я. П., Дубовская О. Р., Константиненко Л. Ф., Швецов М. Л. Отчет об исследованиях Донецкой экспедиции в 1980 г. кургана у с. Царевка, Войтово, Петровка Новоайдарского и Станично-Лучанского р-нов Ворошиловградской области. Киев, 1980. 63 с.

Братченко С. Н., Післарій І. О. Звіт за археологічні дослідження біля сіл Новоолександрівка, Новомикільське, Нова Астрахань, х. Шевченка, с. Булгаківка / траси будівництва автошляхів в Кремінському районі на Луганщині. Київ, 1973. 24 с.

Городцов В. А. Результаты археологических исследований в Изюмском уезде Харьковской губернии 1901 года. Двенадцатый археологический съезд в Харькове в 1902 году. Москва: Товарищество типографии А. И. Мамонтова, 1905. С. 174–225.

Дубяга А. П. Поховання катакомбної спільноти з булавами. Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 14–15 травня 2015. Житомир–Вінниця, 2015. С. 63–64.

Литвиненко Р. О. Поховання культурного кола Бабине з металевими ножами. Донецкий археологический сборник. Вып. 12 Донецк, 2006. С. 32–61.

Писларий И. А. Отчет об исследованиях у г. Приволье, Безгиново, Новоселовка, Песчаное в 1975 г. Киев, 1975. 126 с.

Писларий И. А. Отчет о работах Северо-Донецкой экспедиции института археологии АН УССР за 1977 год на территории Ворошиловоградской области. Киев, 1977. 99 с.

Пустовалов С. Ж. Соціальний лад катакомбного суспільства північного Причорномор’я. Київ: Шлях, 2005. 412 с.

Чередниченко Н. Н. Исследование кургана группы «Поронские могилы» на Луганщине в 1972 году. Киев, 1972. 63 с.

Черных Л. А. Бронзовые ножи из памятников катакомбной КИО Украины (классификация по выборке предметов – предварительные итоги). Проблеми гірничої археології (матеріали VIІІ-го міжнародного Картамиського польового археологічного семінару). Алчевськ: ДонДТУ, 2011. С. 23–79.

Vencl Sl. War and Warfare in Archaeology. Journal of Anthropological Archaeology. 1984. V. 3. № 2.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Студії з української історії