Роль інженерно-технічної інтелігенції в становленні та розвитку промисловості Півдня України модерної доби.

Автор(и)

  • Igor Dovzhuk Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2020.1.3

Ключові слова:

Південь України, Донбас, залізорудна промисловість, металургійна промисловість, гірничі інженери

Анотація

Мета статті – розглянути професійну діяльність гірничих інженерів та інших профільних фахівців на Півдні України в модерну добу та показати їхню роль у становленні й розвитку тут металургійної промисловості.

Видатний гірничий інженер А. Ф. Мевіус присвятив майже півстоліття свого життя розвитку металургії Донецького басейну. Він багато років пропрацював у Луганському гірничому окрузі, начальником якого був з 1861 р. Працюючи на цій посаді, він зробив багато корисного для розвитку гірничо-металургійного виробництва в Донбасі. У 1860-ті роки керував будівництвом першої в Україні пудлінгової фабрики Луганського ливарного заводу. А. Ф. Мевіус – один з ініціаторів скликання з’їздів гірничопромисловців Півдня Росії, які відіграли провідну роль у створенні промисловості Донбасу і Придніпров’я. Протягом 20 років він керував виконавчим органом з’їздів – його радою, користуючись авторитетом серед гірничих спеціалістів і промисловців Півдня.

Інженерно-технічна інтелігенція відіграла значну роль у становленні та розвитку залізорудної і металургійної промисловості Півдня у перед- і післяреформений період. Інженери і техніки спрямовували свою діяльність на вдосконалення виробництва та вивчення надр промислового регіону України. Відкриті інженерами великі поклади залізних руд стали базою для бурхливого розвитку тут металургійної промисловості. Технічні нововведення, упроваджені за ініціативою інженерно-технічних працівників, сприяли зростанню продуктивності виробництва. Окрім виробничої діяльності інженери займалися науковими дослідженнями, сприяючи розвитку теорії та практики гірничозаводської справи. Розглянута тема має перспективи подальшого дослідження, зокрема в період кінця ХІХ – початку ХХ ст., коли відбувався бурхливий індустріальний розвиток Російської імперії, зокрема. й України.

Біографія автора

Igor Dovzhuk, Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди

доктор історичних наук, професор кафедри документознавства

Посилання

Довжук І. В. Апполон Федорович Мевіус. Бодрухин В. М., Романцов В. М. та ін. Історичні постаті України: проблеми і пошуки: монографія. Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. С. 118–132.

Довжук І. В. Індустріальний Донбас в історії розвитку економіки Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): монографія. Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. 364 с.

Иванов Н. А. О месторождениях железных руд в Екатеринославской губернии близ Лисичанска и исследовании состава этих руд, а также качеств каменноугольного кокса, флюсового известняка и огнепостоянной глины, устраиваемого при Лисичанском каменноугольном руднике чугуноплавильного завода. Горный журнал. 1868. № 8. С. 220–247.

Люди русской науки. Очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники / под. ред. И. В. Кузнецова. Москва: Наука, 1965. 783 с.

Новик Е. О., Пермяков В. В., Коваленко Е. Е. История геологических исследований Донецкого каменноугольного бассейна (1700–1917). Киев: АН УССР, 1960. 532 с.

Орловський Б. М. Залізорудна промисловість України в дореволюційний період: історико-економічний нарис. Київ: Наук. думка, 1974. 183 с.

Очерки истории техники в России с древнейших времен до 60-х годов ХІХ века / И. И. Артоболевский, А. С. Федоров, С. Я. Плоткин и др.; отв. ред. Вс. И. Остольский. Москва: Наука, 1978. 385 с.

Подов В. И., Курило В. С. Первенец металлургии Украины: Исторический очерк. Документы. Луганск: Світлиця, 1998. 216 с.

Развитие металлургии в Украинской ССР / Ю. А. Анисимов, Н. А. Терещенко, В. Г. Тищенко и др.; редкол.: З. И. Некрасов (отв. ред.) и др. Киев: Наукова думка, 1980. 959 с.

Сапальский В. Ф. О месторождении железных руд в окрестностях вновь строящегося в Бахмутском уезде чугуноплавильного завода. Горный журнал. 1860. № 6. С. 471–494.

Сборник статистических сведений по горной части на 1867 год. С.-Петербург, 1867.

Середенко М. М. Чорна металургія України, 1917–1957 рр. Київ: Держтехвидав УРСР, 1957. 168 с.

Тиме И. А. Очерк современного состояния горнозаводского дела в Донецком бассейне. Горный журнал. 1889. Т. 1. С. 1–217.

Фелькнер И. Каменный уголь и железо в России. СПб., 1874. 175 с.

Фомин П. И. Горная и горнозаводская промышленность юга России: в 2 т. Т. 1: История горной и горнозаводской промышленности юга России со времени возникновения до восьмидесятых годов прошлого века. Харьков, 1915. 391 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Студії з української історії