Соціальний вплив духівництва на життя русинського населення Америки на шпальтах часопису «Свобода» кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Автор(и)

  • Olena Korotkova Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2020.1.4

Ключові слова:

католицтво, русин, часопис «Свобода», еміграція, соціальний

Анотація

Метою дослідження є аналіз впливу католицького духівництва на соціальне життя русинського населення в Америці через вивчення публікацій українського часопису «Свобода» ХІХ – початку ХХ ст. Методологія дослідження: принципи системного наукового історизму, використання загальнонаукових методів аналізу, синтезу, узагальнення та порівняння. Наукова новизна та оригінальність полягає у детальному аналізі публікацій українського часопису «Свобода» в Америці ХІХ – початку ХХ ст., що дало можливість визначити виняткову роль католицького духівництва у формуванні соціальних цінностей русинського народу в еміграції, його роль у боротьбі за освіту, здоровий спосіб життя населення, національну і політичну єдність, покращення умов праці робітників і селянства, простежити діяльність «Руського народного союзу» українців у США та Канаді. Показано, що найважливішим чинником соціального життя українців в еміграції була україномовна преса. Католицьке духівництво намагалося контролювати соціальне життя «українських американців» задля збереження національних традицій, мови, поширення просвітництва, організації соціальної допомоги українцям та висвітлення найбільш важливих проблем емігрантів. Автори і дописувачі часопису «Свобода» закликали за прикладом інших народів (поляків, чехів, румунів) створювати народні організації задля підтримки підприємництва, шкільництва й освітянства, розвитку народної духовності та мови. Велика увага приділялася участі русинського народу у політичному житті, створенні клубів і культурних осередків. Головним досягненням «свободівців» стало створення єдиного соціально-політичного емігрантського центру – Руського Народного Союзу. Духівництво вело боротьбу за збереження мовної ідентичності українців. Автори постійно зверталися до проблематики мовної денацифікації, особливо русифікації населення. Окрім просвітництва автори часопису велику увагу приділяли аналізу епідеміологічної ситуації, поширення голоду, методам боротьби із захворюваннями віспою, холерою, грипом. Просвітницька робота дописувачів «Свободи» полягала і у висвітленні страшних соціальних наслідків пияцтва та нездорового способу життя українців. Духівництво ставило за мету боротьбу з недоїданням і голодом, висвітлювалися статистичні дані та трагічні випадки голодних смертей серед емігрантів у різних штатах. Вагомою перевагою часопису «Свобода», на відміну від церковних періодичних видань материкової України, стала його світська і соціальна спрямованість без перевантаження догматикою і проповідництвом.

Висновки: важливим і майже єдиним чинником суспільно-політичного життя українців за кордоном у процесі національного відродження та боротьби за національну єдність та ідентичність стало католицьке духівництво.

Біографія автора

Olena Korotkova, Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання

Посилання

Бачинський Ю. Українська еміграція в З’єднаних Державах Америки. Львів, 1914. 495 с.

Біловус Л. І. Україномовна періодика у національно-культурному житті української діаспори США (1991–2017 рр.). Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 608 с.

Герегова С. Становлення української преси у США (до 120-річчя заснування часопису української громади «Свобода»). Питання історії України. Чернівці. 2013. Т. 16. С. 96–101.

Животко А. Нариси історії української журналістики. Подєбради, 1937. 112 с.

Качор А. Роля духовенства і церкви у відродженні Західної України. Вінніпег: Накладом Української Вільної Академії, 1999. 31 с.

Панфілова Т. Роль Греко-католицької церкви та її духовенства у формуванні й діяльності структур громадянського суспільства Галичини (ХІХ–ХХ ст.). Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк, 2014. Вип. 11–12. С. 24–30.

Свобода. 1893. № 3.

Свобода. 1893. № 4.

Свобода. 1893. № 6.

Свобода. 1894. № 1.

Свобода. 1894. № 13.

Свобода. 1894. № 23.

Свобода. 1894. № 33.

Свобода. 1894. № 6.

Свобода. 1894. № 9.

Свобода. 1899. № 2.

Свобода. 1899. № 3.

Хімяк О. Українська преса на американському континенті (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. Львів, 2012. Вип. 24. С. 27–31.

Часто П. Вільне слово американської України. Ужгород: TIMPANI; НьюЙорк: Ukrainian Book, 2012. 816 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Студії з української історії