Матеріальне забезпечення безробітних в УСРР у 1920-х рр.

Автор(и)

  • Ruslan Prilipko Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2020.1.5

Ключові слова:

соціальне страхування, нова економічна політика, страхові фонди, матеріальне забезпечення, безробітні, страхові органи

Анотація

У статті проаналізовано організаційні заходи радянсько-партійного керівництва із запровадження соціального страхування від безробіття в період НЕПу. Охарактеризовано порядок виплати допомоги безробітним, зазначено її розмір та тривалість забезпечення. Висвітлено діяльність бірж праці та страхових органів щодо призначення матеріальної допомоги. Простежено стан виплати та динаміку розподілу допомоги безробітним серед різних професійних груп. У результаті дослідження автор приходить до висновку, що перехід до нової економічної політики, який супроводжувався скасуванням трудової повинності та відкривав нові механізми регулювання ринку праці через співвідношення попиту та пропозиції на робочу силу, позначився масовим безробіттям. Окрім кон’юнктури ринку на зростання чисельності безробітних суттєво вплинули: зменшення обсягу державної промисловості та слабкий розвиток її приватної сфери; механізація виробництва; військова демобілізація; аграрне переселення, пролетаризація міст тощо. Поряд з індустріальними робітниками, що втратили заробіток через згортання виробництва, у групу ризику потрапили некваліфіковані робітники, серед яких вагома частка припадала на жінок та молодь.

Розробляючи заходи боротьби із безробіттям, радянські лідери були змушені взяти на озброєння всі форми захисту, вироблені світовою практикою. Серед них основну роль відіграло матеріальне забезпечення безробітних через виплату грошових допомог за рахунок коштів соціального страхування. Проте страхування безробітних тут мало класовий характер. Страхове законодавство було спрямоване переважно на забезпечення пролетарських кадрів і провадило чітку класову позицію. У більшості випадків при відмові у призначенні допомог керувалися не принципом свободи праці, а обов’язком трудової повинності на користь радянської держави. Розміри допомог з безробіття не диференціювалися залежно від розміру заробітної плати працівника, а вираховувалися із середнього заробітку. До того ж обсяг допомог залежав від території проживання безробітних та належності їх за професіями до певних категорій працівників. Обсяг грошової допомоги залежав також від стажу безперервної роботи та членства у профспілках.

Біографія автора

Ruslan Prilipko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки

Посилання

Безработица и борьба с ней. Вестник социального обеспечения. 1922. № 1–3. С. 42.

Виплати допомоги безробітним. 1921–1926 рр. ЦДАВО України. Ф. 2623. Оп. 1. Спр. 2725. 8 арк.

Виплати допомоги безробітним. 1922 р. ЦДАВО України. Ф. 2851. Оп. 1. Спр. 33. 88 арк.

Горбунов А. И., Гутерман Б. Н., Усиков А. Я. Действующее законодательство по социальному страхованию СССР и РСФСР / под ред. проф. Е. Н. Даниловой. Москва: Гострудиздат, 1930. 774 с.

Данский Б. Г. Социальное страхование раньше и теперь. Москва: Вопросы труда, 1926. 251 с.

Диденко Г. Д. Рабочий класс Украины в годы восстановления народного хозяйства (1921–1925). Киев: Изд-во АН УССР, 1962. 375 с.

Діяльність української економічної наради. 1922 р. ЦДАВО України. Ф. 2623. Оп. 1. Спр. 824. 28 арк.

Забелин Л. В. Социальное страхование в жизни рабочего СССР. Москва: Гострудиздат, 1930. 90 с.

Инструкция по выдаче пособий безработным из п/отдела социального страхования. Вестник социального обеспечения. 1922. № 5–7. С. 103.

Ковровский Е. Страхование безработицы на Волыни. Вопросы страхования. 1924. № 11. С. 28.

Койре Є. Як страхові каси забезпечують наймитів. Харків: Держтрудвидав, 1930. 32 с.

Любимов Б. За полгода (Итоги социального страхования). Вестник социального обеспечения. 1922. № 8–11. С. 11.

Матеріальна допомога професійним робітникам в 1920-х рр. ЦДАВО України. Ф. 2623. Оп. 1. Спр. 1641. 72 арк.

Мельничук О. А. Соціальне страхування в радянській Україні (20–30-ті рр. ХХ ст.). Вінниця: «Едельвейс і К», 2009. 372 с.

Мовчан О. М. Повсякденне життя робітників УСРР. 1920-ті рр. Київ: Інститут історії України НАН України, 2011. 312 с.

Немченко Л. Никаких сбережений по фонду безработицы. Вопросы страхования. 1924. № 1–2. С. 1.

Республіканський фонд соціального страхування. 1923 р. ЦДАВО України. Ф. 2623. Оп. 1. Спр. 1200. 50 арк.

Розміри допомоги безробітним. ЦДАВО України. Ф. 2851. Оп. 1. Спр. 1041. 56 арк.

Сборник действующего законодательства по социальному страхованию на Украине / под общей редакцией И. И. Фреймана. Харьков: «Вопросы труда», 1926. 499 с.

Сборник новых правил получения пособий по временной нетрудоспособности, безработице и дополнительным видам. Днепропетровск, 1927. 45 с.

Сборник постановлений и распоряжений по социальному страхованию. Харьков, 1923. 332 с.

Собрание узаконений УСРР. 1921. № 23. Ст. 671.

Союзна рада соціального страхування 1927 р. ЦДАВО України. Ф. 2851. Оп. 1. Спр. 271. 300 арк.

Страхові пункти УСРР. 1922 р. ЦДАВО України. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 572. 420 арк.

Тарифи для державних підприємств, установ, організацій. 1922–1925 рр. ЦДАВО України. Ф. 2851. Оп. 1. Спр. 4. 135 арк.

Торговицкий И. Страхование безработицы в 1923/24 р. Вопросы страхования. 1925. № 6. С. 1–2.

Фінансове становище соцстраху УСРР 1922–1927 рр. ЦДАГО України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 1895. 46 арк.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Студії з української історії