Постать Степана Бандери на сторінках шкільних підручників з історії.

Автор(и)

  • Bohdan Temirov Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2020.1.7

Ключові слова:

Степан Бандера, ОУН(б), визвольний рух, підручник з історії, критичне мислення, контроверсійна постать

Анотація

Стаття присвячена аналізу місця постаті С. Бандери у сучасних українських підручниках з історії, що, з одного боку, є важливим у контексті наукової дискусії про місію історичної освіти у розбудові громадянського суспільства, з іншого, привертає увагу до однієї з найбільш визначних і неодномірних особистостей у вітчизняній минувщині. Дослідження здійснене на основі опрацювання програм і підручників з історії із залученням загальнонаукових і спеціальних історичних (історико-порівняльний, історико-типологічний, історико-генетичний) методів, спирається на принципи наукової об’єктивності, історизму, системності.

Аналіз підручникової літератури показав, що протягом 1990–2000-х рр. увага до постаті С. Бандери розширювалася від згадки його імені у двох сюжетах: щодо розколу ОУН і проголошення «Акта відновлення Української Держави» 30 червня 1941 р. та портретного зображення до доволі глибокого, наскільки дозволяє формат підручника, аналізу його ролі у виокремленні ОУН(б), доволі детальної біографічної довідки та визначенні його впливу на розгортання національного Руху Опору в роки Другої світової війни. Найдетальніша характеристика подана у виданнях авторства О. Струкевича та М. Мудрого й О. Гаркуші. Показово, що серед упорядників підручників переважають науковці та викладачі ЗВО, серед яких є дослідники, які заглиблено опрацьовують проблематику українського визвольного руху. Водночас привертає увагу вельми побіжне висвітлення життя та діяльності С. Бандери у період від 1944 р. до загибелі. Загалом у підручниках практично не приділено уваги українській діаспорі у другій половині ХХ ст., що звужує уявлення як про історію українства, так і про український визвольний рух, який тривав протягом усієї радянської доби.

Біографія автора

Bohdan Temirov, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки

Посилання

Власов В. С., Кульчицький С. В. Історія України (рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Літера ЛТД, 2018. 256 с.

Власов В. С., Кульчицький С. В. Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Літера ЛТД, 2019. 256 с.

Гирич І. Страсті навколо підручників з історії. URL: https://www.i-hyrych. name/Vyklad/Strasti.html

Історія України. Всесвітня історія. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 5–12 класи. Київ: Ірпінь, 2005. 142 с

Історія України. Рівень стандарту: підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти / Г. М. Хлібовська, О. В. Наумчук, М. Є. Крижановська, І. Б. Гирич, І. О. Бурнейко. Тернопіль: Астон, 2019. 256 с.

Касьянов Г. В. До питання про ідеологію Організації Українських Націоналістів (ОУН): Аналітичний огляд. Київ: Інститут історії України, 2003. 64 с.

Кульчицький С. В., Лебедєва Ю. Г. Історія України: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень. Київ: Генеза, 2011. 304 с.

Мудрий М. М., Аркуша О. Г. Історія: Україна і світ (інтегр. курс, рівень стандарту): підруч. для 10 класу закл. заг. сер. освіти. Київ: Генеза, 2018. 288 с.

Наказ МОН України «Про внесення змін до навчальних програм з історії України для 5–9 та 10–11 класів закладів загальної середньої освіти. Від 21.02.2019. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-navchalnih- program-z-istoriyi-ukrayini-dlya-5-9-ta-10-11-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyiosviti

Пометун О. І., Гупан Н. М. Історія України: рівень стандарту: підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. Освіти. Київ: Освіта, 2011. 333 с.

Пометун О. І., Гупан Н. М. Історія України: рівень стандарту: підруч. для 10-го кл. закладів. загальної середньої освіти. Київ: УОВЦ «Оріон», 2018. 288 с.

Посівнич М. Степан Бандера – життя, присвячене свободі. Торонто–Львів: Літопис УПА, 2008. Т. 3. 111 с.

Програми для середньої загальноосвітньої школи. Історія України. 5–11 кл. Всесвітня історія 6–11 кл. Київ: Перун, 1996. 126 с.

Рекомендація Rec (2001)15 Комітету міністрів Ради Європи «Про викладання історії у XXI столітті в Європі». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 994_729

Струкевич О. Історія України (рівень стандарт): підруч. для 10 кл. закл. заг. середн. освіти. Київ: Грамота, 2018. 240 с.

Струкевич О. К., Романюк І. М., Дровозюк С. І. Історія України: рівень стандарту: підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти. Київ: Грамота, 2011. 319 с.

Трофимович В. Степан Бандера у спогадах та публіцистиці. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_ jrn/Soc_Gum/apvvi/2009_17/trofym.pdf

Турченко Ф. Г. Історія України. 11 клас. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень. Київ: Генеза, 2011. 401 с.

Турченко Ф. Г. Новітня історія України. 10 клас: підручник для серед. загальноосвітніх шкіл. Київ: Генеза, 1998. Ч. 1: 1917–1945. 383 с.

Турченко Ф. Україна – повернення історії. Генеза сучасного підручника. Київ: Генеза, 2016. 104 с.

Удод О. Шкільна історична освіта як репрезентант політики пам’яті. Національна та історична пам’ять. 2013. Вип. 8. С. 8–13.

Українська історична дидактика. Міжнародний діалог: фахівці різних країн про сучас. укр. підруч. з історії / відп. ред.: М. Телус, Ю. Шаповал. Київ: Генеза, 2000. 367 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Студії з української історії