Чеський елемент у російських військових формуваннях доби Великої війни.

Автор(и)

  • Svitlana Shulha Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2020.1.11

Ключові слова:

Велика війна, чехи, Союз чехословацьких товариств у Росії, Чеська дружина, волинські чехи

Анотація

Проблеми етнічної історії окремих регіонів України є важливими та впливовими факторами сучасної етносоціальної державної політики. Життєдіяльність окремих етнічних груп протягом століть складала широку палітру буття населення України. Чехи, оселившись в Україні у середині ХІХ ст., інтегрувалися у її господарський і культурно-освітній простір, надали йому особливих рис, водночас зберігаючи риси етнічної ідентичності. Їхня спадщина донині прослідковується на Волині, в Криму та Півдні України.

Метою дослідження є визначення характерних ознак чеського та словацького громадського руху в Росії та виникнення у складі російської армії чехословацьких військових формувань у роки Великої війни. У статті розглянуто етапи формування чеського та словацького громадського руху в Російській імперії в роки війни, його еволюцію від окремих товариств чехів і словаків культурницького характеру до об’єднання у Союз чехословацьких товариств в Росії, характерною рисою якого була проросійська позиція його очільників. Ґрунтуючись на вивченні та аналізі документів архівів Чеської Республіки та України, наративних джерел, прослідковано еволюцію політичної орієнтації громадського руху чехів і словаків від проросійської позиції до орієнтації на країни Західної Європи. Визначено етапи формування військових об’єднань чехів та словаків у російській армії 1914–1917 рр., прослідковано чисельне зростання, охарактеризовано участь Чеського легіону у боях на східному фронті. Окреслено позицію Національної ради чехів і словаків на чолі із Т. Масариком щодо подій 1917 р. в Росії та прослідковано відносини Союзу з Тимчасовим урядом. Розкрито роль волинських чехів у становленні Чеської дружини, її фінансовому та матеріальному забезпеченні.

Біографія автора

Svitlana Shulha, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії

Посилання

Дрбал А. Чеські періодичні видання в Україні. Dějiny Čechů na Ukrajině / Історія чехів в Україні. Київ: НАУ, 2013. С. 484–519.

Каржанский Н. Чехо-словаки в России (По неизвестным официальным документам). Москва: Змий, 1918. 95 с.

Киевлянин. № 192. 14 июля 1914.

Киевлянин. № 194. 16 июля 1914.

Киевлянин. № 199. 21 июля 1914.

Копылов Н. Чешский лев под русским знаменем: политические и военные проблемы формирование чехословацких воинских частей в годы Первой мировой войны 1914–1918 гг. Урал в годы гражданской войны: материалы 3-ей Международной научно-практической конференции «Урал в годы гражданской войны. Современные проблемы истории, источниковедения и историографии» (28–29 сентября 2013 г.)». Пермь, 2014. С. 77–86.

Копылов Н. Чешский лев под русским знаменем: политические и военные проблемы формирование чехословацких воинских частей в годы Первой мировой войны 1914–1918 гг. Legionářský směr. 2013. № 4. С. 34–36.

Муратовы Д. и А. Забытый триумвират: Вацлав Вондрак, Алоиз Тучек, Зденек Рейман. Русское слово. 2016. № 6. С. 24–29.

Муратовы Д. и А. Забытый триумвират: Вацлав Вондрак, Алоиз Тучек, Зденек Рейман. Русское слово. 2016. № 7. С. 22–27.

Муратовы Д. и А. Забытый триумвират: Вацлав Вондрак, Алоиз Тучек, Зденек Рейман. Русское слово. 2016. № 8. С. 22–27.

Муратовы Д. и А. Забытый триумвират: Вацлав Вондрак, Алоиз Тучек, Зденек Рейман. Русское слово. 2016. № 9. С. 16–21.

Муратовы Д. и А. Забытый триумвират: Вацлав Вондрак, Алоиз Тучек, Зденек Рейман. Русское слово. 2016. № 10. С. 22–27.

Муратовы Д. и А. Забытый триумвират: Вацлав Вондрак, Алоиз Тучек, Зденек Рейман. Русское слово. 2016. № 11. С. 24–29.

Муратовы Д. и А. Киев глазами чешских военнопленных. Русское слово. 2009. № 11. С. 26–29.

Муратовы Д. и А. Киев глазами чешских военнопленных. Русское слово. 2009. № 12. С. 20–23.

Муратовы Д. и А. Киев глазами чешских военнопленных. Русское слово. 2010. № 1. С. 22–24.

Муратовы Д. и А. Чешская дружина и ее первые добровольцы. Русское слово. 2014. № 9. С. 14–19.

Мухіна Л. Чеська дружина в Україні. Podíl ukrajinských Čechů na vzniku Československa / Внесок українських чехів у створення Чехословаччини. Київ: ФОП Маслаков, 2019. С. 21–61.

Ненашева З. С. Идейно-политические аспекты чешского национального движения в России в 1914–1915 гг. «Конструктивное» русофильство или национальный прагматизм? Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія». Вип. 27. 2011. С. 16–31.

Обращение Совета чехов к императору. 1914. Vojenský ustřední arhiv – Vojenský historický arhiv v Praze (Військовий історичний архів Чеської Республіки, м. Прага) (далі – VHA). F. Svaz čs. Spolků v Rusi. K. 5. Rada Čechů v Rusku. (1914–1916). 3 list.

Сахаров К. В. Чешские легионы в Сибири (Чешское предательство). Берлин, 1930. 137 с.

Татаров Б. О. Новітні гусити. Чесько-словацькі військові формування у російському війську (серпень 1914 – квітень 1918 рр.). Київ: Наш час, 2010. 104 с.

Шульга С. Чехи в Західній Волині: від оселення до рееміграції. Češi v Západni Volyni od osídlení k reemigraci: монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 464 с.

Česko-slovenský úvěrni ústav na Rusi. Narodni arhiv v Praze (Національний архів Чеської Pеспубліки, м. Прага). Fond 1159. Svaz Čechů z Volyně, Žatec (SvČV) (Союз чехів з Волині, Жатець). K. 104, inv. č. 361–362. 16 list.

1917 – Čs. národní sjezd. VHA. Fond Svaz čs. Spolků v Rusi. K. 7. 14 list.

Bitva u Zborova. Legionářský směr. Zborovský speciál. 2017. S. 30–33.

Čechoslovenský zahraviční odboj. Dějiny Československé obce legionářské. Sestavil J. Filip. Praha: Vydavatelství MAC, 2014. 64 s.

Česka družina. Seznamy dobrovolniků. Прошение о принятии русского подданства от членов московского Чешского комитета (15 июля 1915 г.). VHA. F. Svaz čs. Spolků v Rusi (Союз чесько-словацьких товариств в Росії). K. 10. 2 list.

Dějiny Československé obce legionářské. Sestavil J. Filip. Praha: Vydavatelství MAC, 2014. 64 s.

Dĕjiny zemí Koruny České. Т. 2. Praha, 1993. 329 s.

Hofman, Jiří – Širc, Václav – Vaculík, Jaroslav. Volyňští Češi v prvním a druhém odboji. Praha, 1999. 320 s.

Kniga starodružinici. VHA. F. Česka Družina (Фонд Чеська дружина). K. 7. 128 list.

Martinkova D. Čescoslovenské legie v Rusku a volyňští Češi. Legionářský směr. 2013. № 4. S. 31–33.

Materialy k Sjezdu 1917. Resoluce vojenske komisse sjezdu česko-slovenské verejnosti na Rusi, přijata v plenární šhůzi Sjezdové dne 28 dubna 1917 v Kyjevě. VHA. Fond Svaz čs. Spolků v Rusi. K. 7. 2 list.

Memorandum a projev dr. Vondráka o vzniku čs. vojska. Reč dr. Vondráka na Sofijevském náměstí dne 28 září 1914. VHA. F. Svaz čs. Spolků na Rusi. K. 11. 2 list.

Memorandum a projev dr. Vondráka o vzniku čs. vojska. Проект організаційного плану формування чехословацьких військових частин. VHA. F. Svaz čs. Spolků v Rusi. K. 11. 3 list.

Od družiny k brigádě. Legionářský směr. Zborovský speciál. 2017. S. 16–19.

Písemnost časopisu «Čechoslován» (1915–1917). Návrh na vydání časopisu. VHA. F. Svaz čs. Spolků v Rusi. K. 9. 2 list.

Preclik V. Masaryk a legie. Legionářský směr. 2013. № 4. S. 10–11.

Seznam ztrát. Legionářský směr. Zborovský speciál. 2017. S. 36–37.

Stanovy Svazu čs. spolků na Rusi (1915). VHA. F. Svaz čs. Spolků na Rusi. К. 5. 14 list.

Žadosti. Посвідка про російське підданство мешканців с. Боратин Луцького повіту Ф. Пішеля, Е. Янати, І. Янати. VHA. F. Svaz čs. Spolků v Rusi. K. 11. 1 list.

Žadosti. Список добровольців Чеської Дружини з проханнями про прийняття підданства (21.01.1915) (150 осіб). VHA. F. Svaz čs. Spolků v Rusi. K. 11. 42 list.

Žadosti. Звернення Союзу чесько-словацьких товариств в Росії про надання російського підданства 360-ом добровольцям чесько-словацького стрілецького полку (21.03.1916). VHA. F. Svaz čs. Spolků v Rusi. K. 11. 15 list.

Vaculík, Jaroslav. Dějiny volyňských Čechů. II. díl. 1914–1945. Praha, 1998. 191 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Студії із зарубіжної історії