Військове мистецтво запорожців часів хотинської війни 1621 р. та його аналоги в «Мистецтві війни» Сунь-Дзи: універсальність і самобутність.

Автор(и)

  • V. Zadunayskiy Український католицький університет

Ключові слова:

Запорозька Січ, козаки, військове мистецтво, стратегія, тактика, Давній Китай, Сунь-Дзи

Анотація

У статті проведено порівняння основних принципів військового мистецтва запорожців (виявлені в роботах П. Саса, присвячених дослідженню польсько-турецької війни 1621 р.) та китайських аналогів стародавніх часів (наведені у трактаті «Мистецтво війни» Сунь-Дзи). Головну увагу спрямовано на базисні принципи військової стратегії та тактики з метою вияву як принципової подібності, так і самобутності військового мистецтва впродовж віків. Ключову роль у цьому дослідженні відіграв порівняльний метод. Серед 25 козацьких принципів ведення війни повну й часткову подібність з китайськими аналогами мають 17, а 8 засвідчують самобутність козацького військового мистецтва. Результати дослідження мають оригінальний характер і можуть посприяти розумінню як універсальності, так і унікальності розвитку військового мистецтва у різних епохах і на різних континентах. Все це має стимулювати дослідження у суміжних напрямах військової історії.

Біографія автора

V. Zadunayskiy, Український католицький університет

доктор історичних наук, професор, професор кафедри світової історії Нового і Новітнього часу

Посилання

Фронтин С.-Ю. Военные хитрости (Стратегемы) / С.-Ю. Фронтин. – Санкт-Петербург: Алтея, 1996. – URL: http://militera.lib.ru/science/frontinus/ index.html (дата звернення: 11.02.2017)

Клаузевиц К. О войне / К. Клаузевиц. – М.: Госвоениздат, 1934. – URL: http://militera.lib.ru/science/clausewitz/index.html (дата звернення: 11.02.2017)

Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории / Г. Дельбрюк. – СПб: Наука, 2001. – 4 396 c. – URL: http://militera.lib.ru/ science/0/pdf/delbruck_h01.pdf (дата звернення: 11.02.2017)

Голобуцкий В. А. Запорожское казачество / В. А. Голобуцкий. – К.: Госполитиздат, 1957. – 462 с.

Крип’якевич І. Історія Українського Війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.) / І. Крип’якевич та ін. – Львів: Світ, 1992. – 713 с.

Сергійчук В. Морські походи запорожців / В. Сергійчук. – К.: Фото- відеосервіс, 1992. – 60 c.

Черкас Б. В. Козацьке військо до середини XVII ст. / Б. В. Черкас // Історія Українського Козацтва. Нариси: у 2-х Т.; редкол.: В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. – Т. І. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 472–485.

Чухліб Т. Козаки та Яничари. Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500–1700 рр. / Т. Чухліб. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська Академія, 2010. – 446 с.

Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків: у 3-х Т. / Д. І. Яворницький. – Львів: Світ, 1991.

Гуржій О. І. Воєнне мистецтво гетьмана Петра Сагайдачного / О. І. Гуржій, В. В. Корнієнко. – К.: Інститут історії України НАН України, Український інститут воєнної історії, 2002. – 83 с.

Гуржій О. І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / О. І. Гуржій, В. В. Корнієнко. – К.: Вид-во «Україна», 2004. – 189 с.

Брехуненко В. «Дивна то і несказанна мужність…». Козаки у Хотинській війні 1621 року / В. Брехуненко. – К.: Темпора, 2013. – 119 с.

Сас П. Хотинська війна – битва за Центральну Європу / П. Сас, Г. Кіркене, А. Бумблаускас. – К.: Балтія-Друк, 2011. – 216 с.

Сас П. M. Чесний рицар Петро Конашевич-Сагайдачний / П. М. Сас. – К.: Інститут історії України НАН України, 2012. – 350 с.

Сас П. М. Чисельність запорозького війська у Хотинській битві 1621 р. / П. М. Сас // Укр. іст. журн. – 2010. – № 2. – C. 17–37.

Сас П. М. Артилерія у Хотинській битві 1621 р. / П. М. Сас // Укр. іст. журн. – 2011. – № 6. – C. 16–35.

Сас П. М. Політико-правові засади воєнної служби запорожців та грошова винагорода їм за участь у Хотинській війні 1621 р. / П. М. Сас // Укр. іст. журн. – 2005. – № 6. – С. 4–33.

Сас П. М. Хотинська війна 1621 року / П. М. Сас. – Біла Церка: Видавець Пшонківський О. В., 2012. – 526 с.

Nagielski M. KozaczyznaZaporoskawdobie kampanii chocimskiej 1621 roku / M. Nagielski // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. – 143. – Z. 2 (2016). – S. 277–285.

Chojnecki S. Szlakiem hetmana Chodkiewicza i króla Sobieskiego / S. Chojnecki, T. Krząstek. – Warszawa: Vipart, 2001. –242 s.

Podhorodecki L. Chocim 1621 / L. Podhorodecki. – Warszawa: Bellona, 2008. – 177 s.

Tretiak J. Historia wojny chocimskiej (1621) / J. Tretiak. – Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1921. – 214 s.

Franz M. Wojskowośc Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI–XVII wieku / М. Franz. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002. – 255 s.

Алекберли М. А. Хотинская война (1621 г.) / М. А. Алекберли. – Черновцы: Черновицкий государственный университет, 1957. – 130 с.

Кіркене Г. Ян-Кароль Ходкевич – Головнокомандувач польсько-литовського війська / Г. Кіркене // Хотинська війна – битва за Центральну Європу. – К.: Балтія-Друк, 2011. – С. 177–208.

Сунь-Дзи. Мистецтво війни / Сунь-Дзи: пер. С. Лесняк. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. – 109 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Історичні студії