Отражение истории Холокоста в учебниках по истории Украины и Беларуси как отражение исторической памяти.

Автор(и)

  • Leonyd Bezruchko Державна установа додаткової освіти «Осіповицький районний центр творчості дітей і молоді» (Осіповічі, Білорусь)

Ключові слова:

Holocaust, textbook on history, historical memory

Анотація

Took part in discussion groups organized by the Ukrainian Center for the Holocaust History, trained at the International School at the National Memorial Museum «Yad Vashem». The purpose of the report is the analysis of information materials related to the History of the Holocaust represented in school books on the history of Ukraine and history of Belarus.

Біографія автора

Leonyd Bezruchko, Державна установа додаткової освіти «Осіповицький районний центр творчості дітей і молоді» (Осіповічі, Білорусь)

кандидат політичних наук, співробітник

Посилання

Басин Я. Холокост как предмет научного исследования. Уроки Холокоста: история и современность – 2010. URL: http://mb.s5x.org/ homoliber.org/ru/uh/uh030401.shtml – Дата доступа: 06.01.2016.

Баханова С. С. Висвітлення проблеми голокосту у сучасних вітчизняних шкільних підручниках. Голокост в Україні у регіональному і загальнолюдському вимірі: Матеріали Міжнародної наукової конференції. Збірник наукових nраць. Львів: «Львівська nолітехніка», 2005.

Коваль М. В., Кульчицький С. В., Курносов Ю. О. Історія України: матеріали до підручника для 10–11 класів середньої школи. Київ: Райдуга, 1992.

Сідарцоў У. Н., Фамін В. М. Гісторыя Беларусі. 1917–1992: вучэб. дапам. для 9 кл. сярэд. шк. Мінск, 1993.

Сідарцоў У. Н., Паноў С. В. Гісторыя Беларусі, 1917–1945 гг.: вучэб. дамап. для 9-га кл. Пад рэд. М. С. Сташкевіча. Мінск.: выд. цэнтр БДУ, 2006.

Стрелец М. Холокост и формирование исторической памяти: поучи- тельный опыт Республики Беларусь. Брестская газета. 18.04.2017. URL: http://www.b-g.by/society/holokost-i-formirovanie-istoricheskoypamyati-pouchitelnyiy-opyit-respubliki-belarus/ – Дата доступа: 10.12.2017.

Подольский А. Украинское общество и память о холокосте: попытки анализа некоторых аспектов. Сайт Евроазиатского еврейского конгресса. URL: http://eajc.org – Дата доступа: 14.01.2016.

Полторак Д. И. Учебники и методические пособия о холокосте. Тема Холокоста в школьных учебниках. Пособие для учителя. Сост. И. А. Альтман. Москва: Центр и Фонд «Холокост», 2010. 96 с.

Полякова М. Учебники истории Украины конца 2000 – начала 2010-х гг. Опыт анализа. URL: http://urokiistorii.ru/learning/manual/ 51764 – Дата доступа: 13.01.2016.

Пометун О. І., Гупан Н. М. Історія України. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Київ: Освіта, 2011.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Шкільний підручник як відбиток та інструмент історичної пам’яті