Проблема концептуалізації регіону Центрально-Східної Європи в сучасних міжнародних відносинах.

Автор(и)

  • I. Panina Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2079-1828.2019.1.10

Ключові слова:

Центрально-Східна Європа, Східно-Центральна Європа, Центральна Європа, Східна Європа, «холодна війна», постбіполярні міжнародні відносини, концепт Центрально-Східної Європи

Анотація

У статті детально аналізується концепт «Центрально-Східна Європа». Розглядаються етапи еволюції концепту і трансформації поняття, розкривається його зміст, а також визначається роль і значення регіону в сучасних міжнародних відносинах. Автор доводить, що поруч із поняттями Центральної, Східної, Південно-Східної, Східно-Центральної Європи термін «Центрально-Східна Європа» є найбільш доцільним. Він має переважно політичне наповнення та зміст. Центрально-Східна Європа не надто обтяжена міфами, стереотипами та емоціями й означає певний географічний, економічний, культурний, політичний простір, який раніше асоціювався із «радянською» сферою впливу. Регіон ЦентральноСхідної Європи має низку специфічних рис і характеризується тенденціями, що дозволяють говорити про важливе місце в системі міжнародних відносин. Цей простір є ключовим у продовженні реалізації «європейського проекту» і в гарантуванні регіональної безпеки.

Біографія автора

I. Panina, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики

Посилання

Андрухович Ю. Центрально-Східна Європа: коротка історія мутацій : із виступу на Міжнародній конференції Фонду Конрада Аденауера «Європа на зламі часів: література, цінності та ідентичність» (Львів, 8 червня 2017 р.). Zbruc. URL: https://zbruc.eu/node/67327

Баранов Н. Н. Срединная Европа Фридриха Науманна: становление концепции. Известия Урал. гос. ун-та. Серия 2. Гуман. науки. 2009. №3 (65). С. 173–181.

Бжезинский З. Великая шахматная доска (господство Америки и её геостратегические императивы) / [пер. с англ.]. Москва: Международные отношения, 1998. 112 с.

Вульф Л. Изобретая восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения / пер. с англ. И. Федюкина. Москва: Новое литературное обозрение, 2003. 560 с.

Замятин Д. Н. Феноменология географических образов. Социологические исследования. 2001. № 8. С. 12–21.

Каганов Ю. О. Центрально-Східна Європа як історичний регіон: зміст та еволюція концепції. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Запоріжжя: Просвіта, 2005. Вип. ХІХ. С. 333–341.

Кржен Я. Центральная Европа в европейском историко-географическом контексте. Неприкосновенный запас. 2007. № 6 (56). URL: http://magazines.russ.ru/ nz/2007/6/kr4.html

Магда Є. В. Гібридна загроза для Центрально-Східної Європи: «землі, де можна майже все». Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Політологія». 2015. № 5. С. 109–116.

Магда Є. В. Концепт Центрально-Східної Європи в координатах гібридної загрози. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2017. Вип. 10. С. 140–145.

Піляєв І. Специфіка регіону Центрально-Східної Європи в контексті глобальних тенденцій модернізації соціуму. Віче. Жовтень 2013. № 20. С. 20–22.

Снайдер Т. Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным / [пер. с англ. Л. Зурнаджи]. Київ: Дуліби, 2015. 584 с.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / [пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова]. Москва: АСТ, 2005. 571 с.

Agh A. The Deconsolidation of Democracy in East Central Europe: The New World Order and the EU’s Geopolitical Crisis. Politics in Central Europe. 2016. Vol. 12, No. 3. PP. 7–36.

Cabada L. Democracy in East -Central Europe: Consolidated, Semi-Consolidated, Hybrid, Illiberal or Other? Politics in Central Europe. 2017. Vol. 13, No. 2/3. PP. 75–87.

Churchill W. S. The sinews of peace. A speech at Westminster college. Fulton (Missouri), 5 March 1946. URL: https://www.nato.int/docu/speech/1946/s460 305a_e.htm

CIA World Factbook. URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/

Eastern and Western Europeans Differ on Importance of Religion, Views of Minorities, and Key Social Issues; Pew Research Center, 29.10.2018. URL: http://www.pewforum.org/2018/10/29/eastern-and-western-europeans-differ-onimportance-of-religion-views-of-minorities-and-key-social-issues/

Europe Countries And Regions; United Nations. URL: the-four-europeanregions-as-defined-by-the-united-nations-geoscheme-for-europe

Hamilton D., Mangott G. The new Eastern Europe: Ukraine, Belarus, Moldova. Baltimore; Maryland, 2007. URL: https://www.researchgate.net/publication/ 200149764_The_New_Eastern_Europe_Ukraine_Belarus_and_Moldova

Michta A. A. The Fading of the Idea of Central Europe. The American Interest. 2018. URL: https://www.the-american-interest.com/2018/01/01/fading-idea-central-europe/

World Bank Country Classifications 2018; World Bank. 2018. URL: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519

World Economic Situation and Prospects 2019. United Nations, 2019. URL: https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP 2019_BOOK-web.pdf

2018. Ranking of countermeasures by the EU28 to the Kremlin’s subversion operations : Kremlin Watch Report. 13.06.2018. 99 p. URL: https://www.europeanvalues.net/vyzkum/2018-ranking-countermeasures-eu28-kremlins-subversion-operations/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Центральна Європа у трикутнику «імперія–державність–націоналізм»